Förläng din bostad ut i det fria


Det finns alltid en balkong till just din fastighet hos Altan.dk. Att få en balkong från Altan.dk är som att få en ny, individuell möbel – direkt anpassad efter fastigheten. Samtidigt är våra balkonger ofta en investering i ökad livskvalitet, när du förlänger din bostad ut i det fria. Hitta själv din favorit.

Balkonger i aluminium


Välkommen till Altan.dk:s serie av balkonger i aluminium. Balkonger i ett material som är lätt och naturligt. Vi har noga utvalt 6 olika produkter som var för sig har helt egen design och särprägel.

Balkong från vår A-serie

Genom att välja en balkong från vår A-serie får du en underhållsfri botten och ett underhållsfritt räcke. På så sätt kan du optimera livet på balkongen och minimera det tråkiga arbetet med rengöring och löpande underhåll.

Balkonger i stål


Välkommen till Altan.dk:s serie av balkonger i galvaniserat stål. S för stål, som är både elegant och stilrent i sitt uttryck. Stålbalkongens räcke kan varieras i form och storlek, så att det på bästa sätt samverkar arkitektoniskt med fastigheten.

Underhållsfri balkong

Det galvaniserade stålet betyder att balkongen i princip är underhållsfri, så du kan tänka på vad du vill använda din balkong till: Solbada, äta, läsa – ensam eller med gäster

Om du bor högst upp i en fastighet ska du inte bli lurad på en balkong. Om man bygger en takbalkong kan du leva privat och ostört högst upp, så nära himlen du över huvud taget kan komma.

Takbalkonger


Du har inte balkong över dig – bara solen, den blå himlen och stjärnorna på natten. Altan.dk erbjuder fyra grundtyper av takbalkonger, som är respektive inneliggande (T2 och T2) och uthängande (T3 och T4).

Speciallösningar


Modell X1 – X4 är Altan.dk:s sortiment av speciallösningar där vi lägger större vikt vid detaljerna i räcket och bottenkonstruktionen och där den enskilda balkongen framstår som en samlad helhet.

Specifika krav på balkonger åt gatan

Modellerna väljs ofta för balkonger mot gatan, där myndigheterna har fastställda krav på att balkongerna anpassas till en specifik fastighets arkitektoniska uttryck.

Franska balkonger


En fransk balkong ger möjlighet att få massor av ljus och luft i bostaden, även om det inte finns plats eller möjlighet för att bygga en traditionell balkong.

Därför är en fransk balkong ofta den optimala lösningen i lägenheter på bottenvåningen, där många kommuner inte tillåter balkonger.

Skapande av en fransk balkong

En fransk balkong skapas genom att ta bort befintligt fönster och montera en dörr med ett räcke i stället. Räcket kan levereras i alla standardtyper i stål, glas eller aluminium.

En fransk balkong skapas genom att ta bort befintligt fönster och montera en dörr med ett räcke i stället. Räcket kan levereras i alla standardtyper i STÅL, glas eller ALUMINIUM.

  • Ger massor av ljus och luft i lägenheten.
  • Ger möjlighet att odla kryddörter eller annat i balkonglådor.
  • Kostar bara c:a en tredjedel av en vanlig balkong.

KONTAKTA OSS för att höra mer om dina möjligheter att få en fransk balkong

Balkongdörrar


Vid utbyte eller renovering av en befintlig balkong byts dörrpartiet ofta ut. Vid nybyggnad av en balkong är ett dörrparti en nödvändighet, eftersom murverket under ett fönster ska tas bort och ett dörrhål tas upp.

Det finns många former av dörrlösningar till balkonger.
Altan.dk erbjuder följande:

1-FACKSDÖRR

En 1-facksdörr sätts ofta i som ersättning för ett 1-facksfönster. Alternativt kan ett 2-facksfönster vara så smalt att bara en 1-facksdörr kan skapas.

2-FACKSDÖRR

En vanlig 2-facksdörr sätts ofta i för att matcha de befintliga fönstren i fastigheten. Fasadens helhetsintryck är viktigt och av estetiska skäl väljs ofta en 2-facksdörr.

3-FACKSDÖRR

Om det finns möjlighet och plats kan en 3-facksdörr sättas i. Härmed kan ännu mer ljus komma in.

4-FACKSDÖRR

Om en fastighet är byggd med 4-facksfönster öppnar det möjligheten att byta till en 4-facksdörr vid byggnad av en balkong. Härmed uppnås maximalt ljusintag.

KAFÉDÖRR


Med en kafédörr kan du öppna hela dörrpartiet inåt eller utåt, så att du får ett flexibelt sammanhang mellan bostad och balkong.

VIKDÖRR

Vikdörren öppnar dörrpartiet helt, så att balkong och bostad går i ett. Härmed skapas ett stort rum som kan användas efter behov.

FREDERIKSBERGSDÖRR

I Frederiksbergs kommun (Köpenhamn) är en rad fastigheter ”födda” med det karakteristiska Frederiksbergsfönstret. Vid byte till balkongdörr ställer kommunen ofta krav på att dörren ska matcha fönstret.

Se alla varianter av altan.dk:s dörrar här

Observera: Trädörrar från Altan.dk:s dörrleverantörer är alla tillverkade i furu. Alla dörrar har lågenergiglas, trepunkts fix-lås och en rambredd på bara 82 mm, så att de tillåter största möjliga ljusinsläpp. Dörrarna har vidare utåtgående gångjärn, så att de kan öppnas 180 grader ut på balkongen, om detta är möjligt. Dörrarna utförs i utseende och symmetri så att de passar till fastighetens övriga fönster i möjligaste mån. Alla dörrar är DVC-märkta.

Tillval till din balkong

Din balkong ska vara ett trevligt ställe att vistas på. Därför kan du välja till olika typer av extrautrustning, så att du kan använda ditt nya uterum fullt ut. Gemensamt för de olika tillvalen är att de är integrerade med balkongens botten eller räcke och därför kan de levereras samtidigt med att vi monterar din balkong. Det kan exempelvis vara ett golv eller en handlist i hårdträ. Observera att hårdträgolv och handlister från Altan.dk alltid är av FSC-märkt trä.