Under överlappningsperioden kan du ansöka om bygglov enligt reglerna enligt både BR15 och BR18. Men från och med juli 2018 måste ansökningar om godkännande av nybyggnation ske enligt byggnadsreglerna från 2018.

Ska ni skaffa en hiss? BR18 innehåller gällande krav

Byggnadsreglementet fastställer regler för alla typer av byggnader, inklusive installation och drift av hiss. BR18, ställer precis som reglerna för 2015 , krav på att hissen är tillgänglighetsanpassad för användare, måste vara säkert att använda, och den måste uppfylla vissa regler för energiförbrukning. För hissar anger BR18 också regler för utformningen av tillgångsvägar, så det är lätt att inspektera och upprätthålla skicket på hissen.

I allmänhet kan man säga att BR18 för hissar säkerställer att du som användare själv kan komma åt hissen och använda den säkert för att komma upp och ned i byggnaden. Dessutom är syftet med BR18 att hissen ska ha en begränsad energiförbrukning under drift, vid utfärdandet och när det är behov för tillsyn och service.

Om du vill ha en översikt över alla gällande regler för hissar måste du få tag på flera regelverk. Till exempel beskriver regelverk 1540 av 10/12/2015 hur hissen ska anordnas. Och regelverk 460 av 23/05/2016 beskriver kraven på tillträdesvägarna till hissen.

När du beställer installationen av en hiss från Altan.dk, kontrollerar vi alltid att hissen lever upp till alla gällande säkerhets- och energikrav. Om du har frågor om krav på hiss i BR18, var god kontakta oss och hör mer.

Vilka nya regler finns det för hiss enligt BR18?

I nya byggnader med tre våningar eller fler måste minst en hiss installeras. Enligt BR18 måste denna hiss kunna betjäna alla våningar i byggnaden – även källaren. Om det finns fler ingångar i byggnaden ska alla ingångar ha tillgång till egen hiss. Vid beräkning av våningar måste bottenvåningen räknas med. En byggnad med bottenvåning, första och andra våning är därför en trevåningsbyggnad enligt BR18. Enfamiljshus är, som enligt BR15, fortfarande undantaget från kravet på hiss – även de stora husen på tre våningar.

Om- och tillbyggnationer är i BR18 för hissar undantagna reglerna. Med andra ord kan man med säkerhet bygga om ett vindsutrymme till beboelse utan att behöva installera en hiss i uppgången. Gamla lägenhetskomplex utan hiss behöver inte heller plötsligt skaffa en hiss enligt BR18, om mindre om- eller tillbyggnationer av badrum eller liknande inträffar.

Nybyggerier med hiss ska enligt BR18 (som i BR15uppfylla kravet på att minst en hiss i byggnaden är utformad som en typ 2-hiss. En typ 2-hiss har speciella krav på storlek och placering av knappar för drift, så att till exempel rullstolsburna också kan använda hissen utan problem. I vissa ombyggnationer kan det vara svårt att hitta plats för en stor hiss av typ 2, och BR18 erbjuder nu möjlighet till undantag om det istället kan etableras en mindre hiss eller en ramp.

BR18 ställer vissa minimikrav för hissar. För flera typer av byggnader gäller dock särskilda extraregler om att hissen måste passa till användandet av fastigheten. På ett vårdhem kan det exempelvis finnas krav på extra utrymme för större rullstolar eller ambulansbårar i hissen i förhållande till minimistandarderna. Och i stora kontorsbyggnader kan det finnas extra krav på att hissen ska kunna betjäna extra många användare under “rusningstid”.

Det finns dessutom nya krav på energiförbrukning för hiss enligt BR18. Således får den inte överstiga vad som motsvarar energiklass B. Undantag accepteras om man i byggnaden gör andra energibesparingar som kan kompensera för hissens höjda energiförbrukning. Vi hänvisar dig till de specifika reglerna om du vill läsa mer om de specifika kraven.

När vi installerar en ny hiss, enligt BR18, måste vi se till att hissen funktionstestas och energiförbrukningen blir uppmätt. Denna mätning skrivs ned i en rapport. Detta säkerställer att informationen alltid kan hittas, och dokumenterar att hissen uppfyller reglerna för energiförbrukning för hiss enligt BR18.

Vi följer reglerna för hiss i BR18

De många reglerna och kraven för hiss enligt BR18 kan verka förvirrande eller överväldigande. Men på Altan.dk har vi lång erfarenhet av reglerna för hissar, och vi håller oss alltid uppdaterade om de nya byggreglerna.

Med oss ​​som partner kan du alltid vara säker på professionellt hantverk, som uppfyller alla lagar, regler och krav.

Träffa våra experter

Vill du ha ett informellt snack om möjligheten till en hiss? Vi kommer gärna ut till dig och inspekterar din fastighet, men ofta kan den inledande kontakten enkelt hanteras via telefon

Gabriella Enocsson
Gabriella Enocsson

Distriktsansvarig Säljare Väst

+46 31 99 40 50
ge@altandk.se

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Avdelningschef Sverige

+46 708 81 01 12
jn@altandk.se

Pär Vilen
Pär Vilen

Projektledare

+46 31 99 40 51
pv@altandk.se

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss