De nya riktlinjerna etablerade av Teknik och miljöutskottet i Århus har ersatt de tidigare riktlinjerna för balkonger i Århus, som etablerades 2012.

Balkongförsäljningsboomen i Århus

Intresset för balkonger är större än någonsin. Nya siffror visar att de stora städerna i Jylland – och i synnerhet i Århus – också följer utvecklingen och att balkongförsäljningen boomar i Århus för tillfället. Detta är ett uttryck för ett mycket stort intresse för utomhuslivet på balkongen, som okcså bottnar i att en balkong är en en hälsosam och säker investering i bostadsföreningen.

Följaktligen har nya riktlinjer utformats för balkonger i Århus, som klargör krav på bland annat balkongernas utformning och storlek, och som syftar till att balansera intressen hos de framtida balkongägarna, grannarna och stadsbildens estetik. Sammanfattningsvis motiveras initiativet: “ När du skapar nya balkonger på en befintlig fastighet är det viktigt att det görs betryggande gentemot grannar, etc, och med respekt för fastighetens särskilda kvalitéer och egenskaper så att fastighetens ursprungliga fasaduttryck, byggstil och detaljer inte förstörs “. Särskilt på äldre byggnader i Århus stadsbild kommer det således att finnas ett större handlingsutrymme för att bygga balkonger mot gårdsplan än på byggnadens fasad mot gatan.

En konkret skillnad i de nya riktlinjerna är att en balkong får ha ett djup på högst 1,3 meter, vilket i riktlinjerna från 2012 var tillåtet med ett djup på 1,5 meter. Å andra sidan finns det inte längre någon begränsning på den tidigare 3,5 meter långa maxlängden. Slutligen har det även öppnats upp för balkonger på bottenvåningen, vilket inte uttryckligen nämns i riktlinjerna för 2012 – en förändring som ger boende på bottenplan i Aarhus helt nya möjligheter att uppfylla balkongdrömmar.

Dan Metzdorff, avdelningschef för Altan.dk i Jylland, säger: “ Vi är nöjda med detta förtydligande av reglerna som underlättar för kommande balkongägare i Århus, men också för oss som leverantör av balkonger och myndigheter, som måste hantera boommen av ansökningar för balkongprojekt som vi upplever just nu “. Dan Metzdorff fortsätter: “ När vi möter kunderna i vårt balkong-showroom i Aarhus går vi naturligtvis igenom de nya riktlinjerna och guidar om det finns några oklarheter “.

Under en övergångsperiod som löper till 1 januari 2018 kommer kommunen att behandla ansökningar om bygglov för balkonger enligt de gamla riktlinjerna från 2012, om detta är önskvärt. Läs mer om de nya riktlinjerna

Träffa våra experter

Vill du ha ett informellt snack om möjligheten till en balkong? Vi kommer gärna ut till dig och inspekterar din fastighet, men ofta kan den inledande kontakten enkelt hanteras via telefon

Asbjørn Jensen

Altan konsulent (øst)

+45 22 28 30 38
aj@altan.dk

Dan Metzdorff

Afdelingsleder (vest)

+45 51 17 86 03
dm@altan.dk

Morten Rasmussen

Altan konsulent (vest)

+45 40 49 46 95
mr@altan.dk

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss