Balkongbesiktning – låt oss hjälpa dig att undersöka din balkong

I Danmark finns det mellan 38 000 och 50 000 balkonger som är så gamla och konstruerade på ett sådant sätt att de riskerar att kollapsa om de ses över i god tid, och långt fler i Sverige.

Det är svårt att hitta ett bättre ställe att njuta av solen, kaffet eller en god middag än på balkongen. Balkongen är symbolen för mys och frihet, men bara om du känner dig 100% säker när du sitter på den.

Tyvärr är detta inte fallet för upp till 50 000 lägenhetsboende i Danmark. När de kliver ut på sin balkong kliver de ut på en potentiellt osäker balkong, som kan kollapsa utan förvarning.

Har du en äldre betongbalkong? Läs då vidare

Balkonger är inte farliga!  Men med det sagt finns det fortfarande ett stort antal balkonger som potentiellt kan vara. Inte för att de är balkonger, utan för att de är för gamla och konstruerade på ett sätt som inte är framtaget för att hänga på fasaden så länge som är fallet med upp till 100 000 balkonger i Danmark, och långt fler i Sverige.

Den aktuella typen av balkong är den så kallade utskjutande betongbalkongen med utanpåliggande bärjärn. En mycket vanlig och erkänd balkong och hängande metod, som användes i stor utsträckning under första hälften av 20-talet, men förkommer vanligt även ända fram till 60-talet. 

Du bör med andra ord läsa vidare om du har en balkong som monterades i samband med husbygget, eller som eftermonterades under perioden ca 1890 till 1950. Särskilt balkonger från 1943 till 1949 är i fara, eftersom det var brist på betong under och efter 2:a världskriget, varför kraven på balkongfotens tjocklek och betongens kvalitet justerades nedåt.

Nästan 100 000 balkonger överskrider åldersgränsen

I samma rapport (från Danska Institutet), som säger att det finns cirka 50 000 balkonger i Danmark med hög risk för minskad bärighet, uppskattar danska teknologiska institutet också att det finns ytterligare cirka 50 000 betongbalkonger som också har överskridit sin beräknade livslängd:

Det uppskattas att det i Danmark finns cirka 94 000 utskjutande betongbalkonger med en ålder av 50 år och äldre. Det uppskattas att 38 000-50 000 av de cirka 94 000 utskjutande betongbalkongerna under 50 år har tillverkats med fribärande järn.”  (Källa: Danmarks teknologiska institut). I Sverige är siffran långt större, även om det inte finns tydliga siffror på exakt antal.

Med andra ord, förutom de cirka 50 000 balkongerna med synliga bärjärn, finns det ytterligare 50 000 utskjutande betongbalkonger konstruerade med armeringsjärn istället för bärjärn. Dessa balkonger löper därför inte direkt samma risk för minskad bärighet, varför det rekommenderas att balkonger med bärjärn ges högsta prioritet. Detta förändrar dock inte det faktum att balkongerna är ”för gamla” och att flera inspektioner har hittat exempel på att armeringen lagts felaktigt på balkongerna och därmed inte haft önskad effekt på bärförmågan.

Synliga skador kan avslöja osäkra balkonger – men inte alltid

Problemet med de många balkongerna är inte själva upphängningsmetoden, utan snarare den höga åldern i kombination med metoden. Oftast kommer den kritiska skadan att uppstå i murverket, där bärjärnen går från balkonggolvet och in i fasaden. Här kommer fukt med tiden att tränga in, precis som kondens kan bildas som ett resultat av värme / kall påverkan. Kondens och fukt skapar ett utsatt tillstånd och det fanns inte samma krav på korrosionsbehandling av bärjärnen för 50-100 år sedan, det är oundvikligt att bärjärnen börjar rosta.

I många fall kommer skadorna i järnet att orsaka visuell skada på betongen eller runt bärjärnen, i form av sprickor, skalningar eller utfällningar. Men långt ifrån alltid.

Visuell skaderegistrering

Av de 100 balkonger som Danmarks teknologiska institut har granskat hade inte mindre än 58% synliga skador.

Visuellt intakta balkonger

Av de återstående 42% utan synliga skada hade mer än 40% fortfarande avancerad skada eller kraftig korrosion.

Faktaruta med en lista över synliga skador att leta efter:

 • — Sprickor i beläggningen eller ytskiktet på ovansidan av balkongplattan
 • — Ihåligt klingande beläggning/gipsskikt på ovansidan (hörs som ett ihåligt/skramlande ljud vid knackning med t.ex. hammare)
 • — Sprickor i balkongplattan
 • — Begynnande rost
 • — Rödbruna utfällningar på betongytan
 • — Vita och/eller rödbruna utfällningar på undersidan av balkongen
 • — Rost eller utbuktande färg på undersidan av balkongen
 • — Sprickor i murverket runt balkongplattan
 • — Väderbitna fogar i murverket runt balkongplattan
 • — Läckande elastiska fogar, t.ex. under balkongdörrar
 • — Sprickor och rost runt fästena på eventuella räcken

 

I en rapport som publicerades av Danmarks teknologiska institut i december 2022 och som citerades av alla de stora medierna i Danmark, fann de att av 100 testade balkonger där 42% inte hade några synliga skador, fanns det fortfarande ”avancerad” eller ”allvarlig” korrosion av bärjärnen i 40% av de 42 balkongerna.

Av de återstående 58 balkongerna, med synliga skador, hade 20% avancerad korrosion i bärjärnen och på så många som 44% av balkongerna var korrosionen allvarlig.

Gamla, rostiga och trasiga betongbalkonger på Mågevej i Odense. Efter besiktning stod det klart att balkongerna måste bytas ut.

Det är inte alltid möjligt att se det verkliga tillståndet på balkongerna med blotta ögat, utan att vara en utbildad expert.

Försummade balkonger kan bli kostsamma

Det är uppenbart att de boendes säkerhet måste vara det främsta motivet för en balkonginspektion. Men det kan också få stora ekonomiska konsekvenser om balkonger kraschar och orsakar antingen person- eller egendomsskador. Risken är stor att försäkringen inte täcker när gamla betongbalkonger ramlar ner – även om balkongen nämns i försäkringen.

Tine Aaby från Forsikring og Pension utvecklar mer detaljerat i GI: s nyhetsmagasin BEDRE BOLIGER nr 4 / 2021: ”Du har begreppet plötslighet, där både orsaken till skadan och effekten måste vara plötslig. Detta beror på att försäkringsbolagen inte vill täcka skador orsakade av vårdslöshet och bristande underhåll. Och långsam korrosion under årtionden i ett järn är inte plötsligt. Även om det är dolt.”

Balkongen själv och skadorna på fastigheten kommer med all sannolikhet inte att täckas om en balkong faller ner.

Läs Bedre Boliger NR. 4 / 2021

På GI.dk kan du bläddra i magasinet Bedre Bolig och läsa hela artiklen med Tine Aabye och Jørgen Nielsen.

Experter rekommenderar övervakningssystem men bostadsministern säger nej

Senast, 2020, föll en balkong ner i Nykøbing på Falster i Danmark, vilket ledde till en politisk önskan att undersöka hur stort problemet med de gamla balkongerna var och om ett statligt inspektionssystem med balkonger borde införas. Även i Sverige har detta varit på tal.

Studierna utfördes av Danmarks teknologiska institut och ur dessa studier kom de rapporter och resultat vi hänvisar till på denna sida. Men trots de illavarslande resultaten beslutade den tidigare inrikes- och bostadsministern i Danmark att inget ytterligare arbete skulle göras med att införa ett inspektionssystem för balkonger – detta trots att flera experter rekommenderar ett kontrollsystem så att de dåliga balkongerna kan hittas.

Sverige har hittills varit relativt förskonade från allvarliga olyckor, även om det hänt incidenter med allvarliga utgång även här. Men undersökningar gjorda visar på samma allvarliga problem med betong/stålbalkonger från nämnda tidsperiod.

Professionella balkonginspektioner kan förhindra balkongkollaps

När en balkongbesiktning kommer i fråga i din bostadsrättsförening är det viktigt att fastställa vilken typ av balkong du har. Detta kan påverka din inspektion. Om dina balkonger är utskjutande betongbalkonger med utskjutande bärjärn kan det vara nödvändigt att göra inspektioner på alla balkonger och oftast kommer det att vara nödvändigt att göra ordentliga inspektioner, eftersom skador i bärjärnen inte alltid är synliga.

I AltanDK har vi möjlighet att erbjuda oberoende och professionella balkonginspektioner, utförda av oberoende betongexpert rekommenderad av Balkongföreningen Sverige. För oss är det viktigt att du gör det du är bra på. Vi är väldigt duktiga på allt med balkonger – ansökningsprocessen, projekteringen och såklart hela bygg- och installationsfasen.

Vi är ett balkongföretag, men inte ett betong- eller ingenjörsföretag. Därför är det inte vi som ska analysera betongens kvalitet, järnets bärförmåga eller beräkna livslängden på din balkong. Det skulle inte vara trovärdigt att göra med ena handen, och sedan vilja sälja nya balkonger med den andra.

Olika typer av besiktningar för olika typer av fastigheter och balkonger

När vår oberoende partner ska utföra balkongbesiktningar av era balkonger avgör typen av balkong och hängning vilken process och vilken besiktning som rekommenderas. Besiktningsföretag gör det som krävs för att kunna uttala sig, varken mer eller mindre.

Sammantaget kan man dock säga att det generellt rekommenderas att börja med en visuell screening, där syftet är att avgöra om balkongerna utgör en omedelbar risk. Men som vi har granskat tidigare på sidan kan det finnas stor osäkerhet i samband med visuella inspektioner, eftersom skador i de dolda bärjärnen inte nödvändigtvis återspeglas på balkongens yta. Syftet med den visuella avskärmningen kan därför också vara att avgöra om balkongerna är av riskkonstruktion eller inte.

Om vi redan i förväg kan konstatera att balkongerna är av typen ovan nämnd – antingen med hjälp av ritningar och bilder som du skickar in, eller om du själv vet det – är vår rekommendation att du hör av dig för att komma vidare med en ordentlig undersökning.

Hur går en besiktning till?

Ni kontaktar oss för vidare dialog via kontakt@altandk.se

Skick gärna med lite information kring uppdraget;

 • Adress på fastighet
 • BRF eller Fastighetsägarnamn
 • Antal balkonger
 • Byggår balkonger eller balkong/fastighet
 • Information om tidigare underhåll / renovering av balkongerna
 • Gärna bilder på fastighet och balkonger
 • Kontaktinformation

Efter detta sätter vi Er i kontakt med vår oberoende konsultforma, Projectma Byggkonsulter, som tar kontakt med Er.

Projectma Byggkonsulter (www.projectma.se, www.balkongbesiktning.se) är en oberoende kosultfirma med särskild erfarenhet och kompetens inom balkonger. De rekomenderas av Balkongföreningen i Norden (www.bf.nu).

Därefter kommer de ge Er en offert på arbetet, och förhoppningsvis komma överens med en tid då arbetet ska utföras. Den vanligaste statusbesiktningen som utförs innehåller följande;

 • Okulär besiktning av synliga delar av hela konstruktionen
 • Genomgång av balkongernas historik
 • Dokumentation av typiska skador
 • Mindre fysisk åverkan med handslägga och mejsel för att göra ytterligare bedömningar
 • Bedömning av risker
 • Kontroll räckesinfästning och räcken
 • Skriftlig rapport med tekniskt utlåtande

Detta brukar räcka och utgöra en bra grund för en bedömning av status. Om det finns skäl för fortsatt fördjupande undersökningar, av ett eller annat skäl, kan detta erbjudas och avtalas på plats.

Förutsättning

Ni som kund ser till att det erbjuds tillgänglighet till lägenheterna. Samtidigt ansvara du som kund för att balkongerna är i besiktningsbart skick, det vill säga fria från möbler, mattor golvbeläggning mm. Besöken tar ca 30 minuter per balkong, och generellt sett krävs tillgänglighet till minst 25% av balkongerna på fastigheten.

Ni som beställare ansvarar dessutom för att i god tid innan besiktning delge besiktningsmannen befintliga konstruktionsritningar på fastigheten (kan beställas hos Er kommun), om det finns att tillgå.

Ersättning

Ni erhåller en offert direkt utav Projectma Byggkonsulter.

Skulle det visa sig att det krävs någon form av åtgärd av balkonger (renovering, räckesbyte, nya balkonger etc) så ersätter AltanDK Er till fullo för kostnaden av besiktningen under förutsättning av vi kontrakteras för att utföra arbetet.

TEKEN PÅ SKADA PÅ DIN BALKONG

Tecken du bör vara uppmärksam på

Nya, större och bättre balkonger

Om balkongbesiktningen visar att det finns ett behov av en större renovering eller byte av balkongerna rekommenderar AltanDK att titta på alternativen för att utöka balkongerna. Gamla betongbalkonger, av den typ som ligger i riskzonen, är ofta små och inte särskilt användbara. Ofta kommer den osäkra balkongen att kunna bytas ut mot en större, säkrare och mer funktionell modell – och AltanDK kan enkelt återskapa den ursprungliga designen så att balkongerna passar fastigheten.
Gamla balkonger / Innan
Nya balkonger / Efter

På Mågevej har en opartisk ingenjör gjort en besiktning och bedömt att balkongerna borde bytas ut

Spela videoklipp

Behöver din balkong en besiktning?

Kontakta våra experter om du vill veta mer

Johan Nilsson

Avdelningschef Sverige

Dagge Kuronovski

Distriktsansvarig Säljare Syd

Melinda Wahlqvist

Distriksansvarig Säljare Väst

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.