Bygglov för balkonger

Bygglov är en nödvändig och väsentlig del av balkongprocessen. Men hur får man egentligen ett bygglov och vilka regler gäller?

Som blivande balkongägare behöver du och din bostadsrättsförening inte själva hantera någon del i projekteringen eller myndighetshandlingar. Vi tar hand om det praktiska arbetet i samband med bygglovet. Det innebär också att vi på Altan ansvarar för att förbereda ritningar och gör de beräkningar som ligger till grund för att få nödvändiga tillstånd.

Projektering och myndighetshantering sker i ett samarbete mellan våra egna arkitekter och externa rådgivare eller ingenjörer. Att vi följer alla föreskrifter är er garanti för en flexibel process och det säkerställer också den bästa lösningen för ert balkongprojekt.

Bygglov för balkong kräver exakta mått

Äldre fastigheter innebär gamla ritningar. Det är ofta förknippat med viss osäkerhet när det kommer till en balkonginstallationen. Det viktiga är att alla detaljer registreras på ett korrekt sätt, så att en ansökan om tillstånd inte stöter på hinder eller orsakar onödig väntetid.

Vi ser alltid till att det görs en detaljerad digital undersökning av fastigheten där de kommande balkongerna ska installeras. Därefter kartläggs fasadens geometri. Kartläggningen är till stor nytta för det fortsatta arbetet och en förutsättning för att få tillstånd för balkongbyggnation. Dags för ett möte eller ett samtal? Kontakta oss här! 

När vi projekterar ditt balkongprojekt är ofta flera professionella yrkesgrupper involverade, så att vi kan vara säkra på att ditt projekt går igenom kommunens granskning så snabbt som möjligt. Det betyder att det finns mycket dialog kring varje projekt.

Vi ansvarar för projekteringen

Projekteringsavdelningen på Altan tar fram ritningar och gör nödvändiga beräkningar för att säkerställa att balkongkonstruktionen är korrekt och uppfyller de krav som bygglovet kräver.

I vissa fall krävs både inlämning av ett detaljerat monterings- och byggprojekt och ritningar. Utifrån denna information väljer kommunens egna arkitekter om ett byggtillstånd kan beviljas. Först därefter kommer Stadsbyggnadskontoret att utfärda ett slutgiltigt tillstånd som innebär att balkongmonteringen kan påbörjas.

På Altan för vi en kontinuerlig dialog med just din kommun. Vi hanterar det praktiska och känner till alla regler för balkongtillstånd. Vi är väl medvetna om att ni vill ha balkongerna installerade så snart som möjligt. Ni kan därför tryggt överlåta ansvaret för tillstånd och bygglov till oss, med vetskapen att vi arbetar så snabbt och effektivt som möjligt.

Dialog med kommunen om bygglov för balkongen

Även om vi oftast har ett smidigt samarbete med myndigheter om regelverk, kan det ibland behövas en närmare dialog med den aktuella kommunen.

Från kommunens håll finns ett intresse för att stadens arkitektur och estetik på äldre byggnader inte ska påverkas negativt. Det gäller till exempel vid tillbyggnader och installation av nya balkonger, som räknas som en del av det offentliga utrymmet.

På Altan är det vårt självklara mål att tillsammans med dig som kund arbeta för bästa möjliga balkonglösning för fastigheten. På så sätt möter vi alla intressenters önskemål när det gäller utseende och storlek, balkongens placering och andra krav som ställs på bygglov.

Se när vi beräknar och ritar upp ditt livs balkong.

Vill du veta mer om balkongmarknaden?

Läs mer om de fyra andra stegen i processen mot nya balkonger.

Träffa våra experter

Vill du veta mer om projektering eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Avdelningschef Sverige

+46 708 81 01 12
jn@altandk.se

Emil Ahlgren

Försäljning

070 56 05 480
ea@altandk.se

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss