Bygglov för balkonger

Bygglov är en nödvändig och väsentlig del av balkongprocessen. Men hur får man egentligen ett bygglov och vilka regler gäller?

Som blivande balkongägare behöver inte du och din bostadsrättsförening själva hantera projektering och myndighetshandlingar. Vi tar hand om det praktiska arbetet i samband med bygglovet. Det innebär också att vi på AltanDK ansvarar för att förbereda ritningarna och de beräkningar som ligger till grund för kommunens tillstånd.

Projektering och myndighetshantering sker i samspel mellan våra egna arkitekter och externa rådgivare eller ingenjörer. Att vi följer alla föreskrifter är er garanti för en flexibel process och säkerställer den bästa lösningen för ert balkongprojekt.

Bygglov för balkong kräver exakta mått

Äldre fastigheter innebär gamla ritningar. Det är ofta förknippat med viss osäkerhet när det kommer till en balkonginstallationen. Det viktiga är att alla detaljer registreras på ett korrekt sätt, så att en ansökan om tillstånd inte stöter på hinder eller orsakar onödig väntetid.

Vår samarbetspartner LE34 gör alltid en detaljerad digital undersökning av fastigheten där de kommande balkongerna ska installeras. Därefter kartlägger vi fasadens geometri vilket är till stor nytta för det fortsatta arbetet, och som också är en förutsättning för att få tillstånd för balkongbyggnation.

När vi projekterar ditt balkongprojekt är ofta flera professionella yrkesgrupper involverade, så att vi kan vara säkra på att ditt projekt går igenom kommunens granskning så snabbt som möjligt. Det betyder att det finns mycket dialog kring varje projekt.

Vi ansvarar för projekteringen

Projekteringsavdelningen på AltanDK tar fram ritningar och gör nödvändiga beräkningar för att säkerställa att balkongkonstruktionen är korrekt och uppfyller de krav som bygglovet kräver.

I vissa kommuner och städer – detta gäller till exempel i Köpenhamn – krävs både inlämning av ett detaljerat monterings- och byggprojekt och en ritningar. Utifrån denna information väljer kommunen huruvida ett byggtillstånd kan beviljas av kommunens egna arkitekter. Först därefter kommer kommunen att utfärda ett slutgiltigt tillstånd som innebär att balkongmonteringen kan påbörjas.

På AltanDK för vi en kontinuerlig dialog med just din kommun. Vi hanterar det praktiska och känner till alla regler för balkongtillstånd. Vi är väl medvetna om att ni vill ha balkongerna installerade så snart som möjligt. Ni kan därför tryggt överlåta ansvaret för balkongtillstånden till oss, med vetskapen att vi arbetar så snabbt och effektivt som möjligt i varje kommun.

Dialog med kommunen om bygglov för balkongen

Även om vi oftast har ett smidigt samarbete med myndigheter om regelverk, kan det ibland behövas en närmare dialog med den aktuella kommunen.

Från kommunalt håll finns ett intresse för att arkitekturen och estetiken på äldre byggnader inte ska påverkas negativt. Det gäller till exempel vid tillbyggnader och installation av nya balkonger, som är en del av det offentliga utrymmet.

På AltanDK är det vårt självklara mål att tillsammans med dig som kund arbeta för bästa möjliga balkonglösning för fastigheten. På så sätt möter vi alla intressenters önskemål när det gäller balkongens utseende och storlek, placering och krav som ställs på byggnadstillstånd för balkonger.

Se när vi beräknar och ritar upp ditt livs balkong.

Vill du veta mer om balkongmarknaden?

Läs mer om de 4 andra stegen i processen mot nya balkonger

Träffa våra experter

Vill du veta mer om projektering eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Avdelingschef Sverige

+46 470 70 72 72
jn@altandk.se

Emil Ahlgren

Försäljning

070 56 05 480
ea@altandk.se

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss