Om vår metod

Många flervåningsfastigheter i Köpenhamn har inte ett murverk som kan bära vikten av balkongerna på de översta våningarna.

Därför använder vi en upphängningsmetod där vi lägger in ett stycke stål mellan två våningsbalkar, som ligger i bjälklaget mellan två våningsplan. Balkongbenen förs in under denna utväxling och fixeras. Efterföljande brand- och ljudsäkras det område vi har arbetat med.

Om ingenjörens statiska beräkningar visar att murverket inte bara kan bära tyngden av balkongen, och det är inte möjligt att montera en stålvinkel mellan bjälklaget, så monterar vi balkongerna på ett inmurat stag. Det är en lösning som ingenjörer och kommuner också har godkänt. Våra lösningar är således godkända oavsett av vilka utmaningar vi stöter på.

Med våra metoder och lösningar undviker vi att vi behöver gå flera meter in i lägenheten för att öppna golvet eller ta bort delar av köket för att montera balkongen. Vi minimerar sålunda byggnadsarbetet i din lägenhet så att du får mindre ingrepp i ditt vardag medan arbetet är igång.

Våra metoder tillåter oss också att gömma upphängen så att vi undviker synliga stålprofiler på fasaden. Det ger en estetiskt tilltalande balkonglösning.

Externa och opartiska statiker och ingenjörer har godkänt våra metoder som bra, säkra och hållbara lösningar för att kunna installera balkongen.

Grovarbetet – etablering av dörrhål och dörrparti

Först grovarbetet. Vid en helt ny balkonginstallation måste vi först bryta ner murverket som ligger strax under det befintliga fönstret, där er balkong ska placeras. Murverket måste avlägsnas som en förutsättning för att vi ska kunna etablera en dörröppning till de kommande balkongdörrarna, och därefter fästa balkongen.

Vid balkongmontering tar vi ut det befintliga fönstret och din nya dörrdel sätts sedan in. Vi kan inte undgå buller och att störa dig lite under denna fas. Men vi meddelar alla arbetsuppgifter så att vi kan minimera obesvär och göra arbetet så effektivt som möjligt.

Innan vi kan montera er nya balkongdörr, måste fönstret plockas bort precis som att vi måste riva murverket (bröstningen) som sitter från fönstret och ner till golvet.

När balkongen har fästs på fasaden återställer vi sedan hålet i fasaden. Så långt som möjligt använder vi de gamla stenarna så fasaden ser ut som vanligt när vi är färdiga.

Överraskningar bakom fasaden

De flesta ritningar av flervåningsfastigheter som bland annat Köpenhamns kommun har liggande, är mellan 80 och 100 år gammal. Det kan ha skett många förändringar i byggnaden sedan dess, som inte beskrivits eller dokumenterats. Till exempel kan det lagts nya rörledningar eller gjutits i bjälklaget mellan balkarna eller så kan balkarna ha ruttnat.

Vår stora erfarenhet av att sätta upp balkonger har gett oss goda kunskaper kring vad vi vanligtvis kan stöta på när vi först börjar öppna fasaden. Och även om vår partner, LE34, gör en detaljerad digital uppmätning av fastigheten som underlag för ritningarna, kan oväntade överraskningar fortfarande vänta när vi öppnar upp fasaden.

I de fall vi står inför något annat än byggteckningarna beskriver, ser Öllgård Rådgivande Ingenjörer över saken. I de flesta fall sörjer saksingenjören för att så snabbt som möjligt gøra nya statiska beräkningar och ritningar, som noteras till senare dokumentation.

Så snart de nya beräkningarna och ritningarna är färdiga, informerar vi våra leverantörer så att vi så snabbt som möjligt kan få evt. specialdelar levererade. Vår erfarenhet gör att vi känner till de lösningar som upphängnaden ofta kan ändras till. Därför har vi en stor samling ståldelar på lager, så vi kan hämta de delar som ingenjören föreskriver utan att behöva vänta på att nya material ska produceras.

Under tiden börjar våra installatörer jobba med det nödvändinga invändiga och omkringliggande arbetet för att undvika att slösa tid, så att vi fortfarande kan hålla schemat. I den här processen slår vi ner bröstningen från det gamla fönstret, monterar in balkongdörren och avslutar med golv och ljussättning.

Vi gör allt vi kan för att fånga upp evt. problem så tidigt i processen som möjligt och omstrukturera arbetet så att vi kan så snart som möjligt kan komma vidare i processen.

Om det uppstår allvarliga utmaningar när fasaden öppnas som inte bara kräver en ny statisk beräkning, informerar vi vår byggherre. Det kan vara evt. ruttnad av bjälkar eller om kvaliteten på bjälken är inte tillräckligt god. I dessa fall startar en process och eventuellt försäkringsärende. Arbetet på platsen planlägges i samarbete med byggherren efter denna process.

Öllgård Rådgivande Ingenjörer sörjer alltid för att utarbeta anteckningar och ändra ritningsmaterialet om vi företager oss statiska ändringar i projektetå att vi alltid har dokumentation gällande det arbete som har gjorts.

Se hur vi monterar en vanlig fasadbalkong

Och sedan det roliga

Nu är vi redo att fästa balkongens bärande delar på fastighetens fasad, så att bottenkonstruktionen kan monteras. Därefter fixerar och bultar vi balkongens räcke på plats.

Parallellt med balkonginstallationen tar vi hand om ett antal arbetsuppgifter som syftar till att säkra en elegant övergång mellan hemmet och balkongen. Invändiga avslut gör det möjligt att reparera övergången mellan den gamla golvet i din lägenhet och den nya balkongdörren, samt återetableringen av belysning. Vi säkrar således att alla övergångar ser bra ut och att allt är i ordning. Du måste dock måla den nya belysningsarmaturen själv. Vi kan också erbjuda att utföra VVS-arbetet i samband medförflyttninga av element eller montering av nya.
De sista viktiga detaljerna efter att balkonginstallationen har slutförts, är ofta de som har störst betydelse för dig som kund och nybliven balkongägare. Till exempel sörjer vi för montering av lister överst på räcket där du kommer att lägga händerna många gånger, precis som vi står för installationen av trägolv. Det är en viktig och viktig finish innan balkongen är klar för användning.

När vi är färdiga med en balkong, lämnar våra installatörer ett "farvälpaket" som innehåller en liten present som ni kan använda till att fira den nya balkongen, en kommentarssedel och en broschyr med balkongtillbehör

Exempel på den nya balkongdörren med återupprättad belysning, som ni själva får måla efterföljande

Se hur vi arbetar när vi monterar er drömbalkong

Vill du veta mer?

Läs mer om de 4 andra stegen i processen mot nya balkonger

Träffa våra experter

Vill du veta mer om hur vi monterar balkonger, eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Avdelingschef Sverige

+46 470 70 72 72
jn@altandk.se

Emil Ahlgren

Försäljning

070 56 05 480
ea@altandk.se

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss