Så fungerar vår metod

Många flervåningsfastigheter saknar ett murverk som kan bära upp vikten av balkonger på de översta våningarna.

Därför använder vi en unik upphängningsmetod där vi lägger in ett stycke stål mellan två balkar, i bjälklaget mellan två våningsplan. Balkongbenen förs in och fixeras. Därefter brand- och ljudsäkras det område vi har arbetat med.

Om ingenjörernas beräkningar visar att murverket inte kan bära hela tyngden av balkongen, och det inte heller är möjligt att montera en stålvinkel i bjälklaget, monteras balkongerna istället på ett inmurat stag. Det är en lösning som är godkänd enligt regelverk. Våra lösningar är således godkända oavsett vilka utmaningar vi stöter på.

Med våra metoder och lösningar undviker vi att göra ingrepp inne i lägenheten, som att öppna golv eller ta bort delar av kök. Vi minimerar byggarbetet i din lägenhet och det blir lägre påverkan på din vardag under tiden arbetet pågår.

Våra metoder har också fördelen att upphängningen kan döljas, och synliga stålprofiler eller dragstag av stål på fasaden kan undvikas. Det ger en estetiskt tilltalande balkonglösning.

Externa och opartiska statistiker och ingenjörer har godkänt våra metoder som säkra och hållbara lösningar för installation av balkonger.

Grovarbetet – dörrhål och dörrparti

Vid en helt ny balkonginstallation måste vi först bryta ner murverkskonstruktionen som ligger strax under det befintliga fönstret där balkongen ska placeras. Att murverket avlägsnas är en förutsättning för att kunna ta upp en dörröppning till de kommande balkongdörrarna, och behövs för att balkongerna ska kunna fästas.

Vid ett balkongmontage tar vi ut det befintliga fönstret och därefter sätts din nya dörrdel in. Tyvärr kan vi inte undvika buller eller störning under denna fas. Men vi kommunicerar alla arbetsuppgifter och moment inför arbetet, för att både minimera besvär och göra arbetet så effektivt som möjligt. Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss här

Innan vi kan montera er nya balkongdörr, måste fönstret plockas bort och murverket (bröstningen) som sitter från fönstret och ner till golvet rivas.

När balkongen har fästs på fasaden återställer vi hålet i fasaden. Så långt som möjligt använder vi de gamla tegelstenarna, så att fasaden ser ut som tidigare när vi är klara.

Överraskningar som dyker upp bakom fasaden

I många ritningar av äldre flervåningsfastigheter kan det ha skett många förändringar i byggnaden sedan byggnationen, som inte beskrivits eller dokumenterats. Till exempel kan det lagts nya rörledningar eller gjutits i bjälklaget mellan balkarna eller så kan balkarna ha ruttnat.

Vår stora erfarenhet av att sätta upp balkonger har gett oss goda kunskaper kring vad vi vanligtvis kan stöta på när vi öppnar fasaden. Och även om det görs en detaljerad digital uppmätning av fastigheten som underlag för ritningarna, kan oväntade överraskningar fortfarande vänta när vi öppnar upp fasaden.

I de fall vi står inför något annat än byggritningarna beskriver, ser en oberoende ingenjörsbyrå över saken. I de flesta fall sörjer de för att så snabbt som möjligt ta fram nya statiska beräkningar och ritningar, som noteras till senare dokumentation.

Så snart de nya beräkningarna och ritningarna är färdiga, informerar vi våra leverantörer så att vi så snabbt som möjligt kan få eventuella specialdelar levererade. Vår erfarenhet gör att vi redan känner till de olika lösningar som upphängningen kan ändras till. Därför har vi en stor samling ståldelar på lager och kan hämta de delar som ingenjören föreskriver utan att behöva vänta på att nya material ska produceras.

Under tiden börjar våra installatörer att jobba med det nödvändiga invändiga och omkringliggande arbetet för att undvika slöseri med tid, och säkerställa att vi fortfarande kan hålla schemat. I den här processen tar vi ner bröstningen från det gamla fönstret, monterar in balkongdörren och avslutar med att lägga golv och göra ljussättningen.

Vi gör allt vi kan för att fånga upp eventuella problem så tidigt som möjligt i processen och därefter direkt strukturera om arbetet så att vi så snart som möjligt kan komma vidare.

Om det dyker upp allvarligare utmaningar bakom fasaden, som inte bara kräver en ny beräkning, informerar vi vår byggherre. Det kan röra sig om ruttna bjälkar eller att kvaliteten på bjälken är inte tillräckligt bra. I dessa fall startar en process om ett eventuellt försäkringsärende. Arbetet på platsen planläggs i samarbete med byggherren efter denna process.

Se hur vi monterar en vanlig fasadbalkong

Och nu till det roliga

Nu är vi redo att fästa balkongens bärande delar på fastighetens fasad, för att därefter montera bottenkonstruktionen. Sedan fixerar och bultar vi balkongens räcke på plats.

Parallellt med balkonginstallationen tar vi hand om ett antal arbetsuppgifter som syftar till att säkra en snygg övergång mellan hemmet och balkongen. Vi säkerställer att alla övergångar ser bra ut mellan det gamla golvet och den nya balkongdörren, återinstallerar belysning och ser att allt är i ordning. Kunden behöver dock måla den nya belysningsarmaturen själv. Vi kan också erbjuda att utföra VVS-arbetet i samband med förflyttning, eller montering av nya, element.
De sista viktiga detaljerna efter att balkonginstallationen har slutförts är ofta de som har störst betydelse för dig som kund och nybliven balkongägare. Till exempel sörjer vi för montering av lister på räcket där du kommer att lägga händerna många gånger. Vi lägger också trägolvet. Det är viktiga detaljer som ger rätt finish innan balkongen är klar för användning.

När vi är färdiga med en balkong, lämnar våra installatörer ett hejdå-paket som innehåller en liten present som ni kan använda för att fira in den nya balkongen, en svarsblankett och en broschyr med balkongtillbehör.

Exempel på en ny balkongdörr med återställd belysning, som kunden själv får måla efteråt.

Se hur vi arbetar när vi monterar er drömbalkong

Vill du veta mer?

Läs mer om de fyra andra stegen i processen mot nya balkonger.

Träffa våra experter

Vill du veta mer om hur vi monterar balkonger, eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här.

Johan Nilsson
Johan Nilsson

Avdelningschef Sverige

+46 708 81 01 12
jn@altandk.se

Emil Ahlgren

Försäljning

070 56 05 480
ea@altandk.se

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss