Ansöka om balkong steg för steg

Ska du igång med att ansöka om en balkong? Vi hjälper dig med en stegvis guide för ansökan om balkong i din kommun. Läs mer om processen och reglerna för att ansöka om en balkong här!

Drömmer du och din granne om att få en ny balkong? Här kan du läsa vår guide om varför det är nödvändigt att ansöka om en balkong, och vad ni u behöver göra om ni vill ha en ny balkong.

Med Altan.dk som samarbetspartner garanteras alltid hjälp med din balkongansökan. Vi hanterar allt det praktiska och hjälper till att ansöka om bygglov och föra dialog med kommunen.

Ansökan om balkong – steg för steg

Steg 1 : Ett beslut ska tas. Innan du kommer så långt som att ansöka om balkongen, behöver du först veta vad de andra i fastigheten tycker om idén.

Det kan vara rimligt enkelt att ansöka om balkong om du bor ensam i ett eget hus. Om du bor i en bostadsförening med många grannar, måste du däremot först igenom en demokratisk process, där ni diskuterar era behov och fattar ett gemensamt beslut. Byggnationen måste passa in i föreningens bolagsordning, och en majoritet av de boende måste rösta för förslaget. Först då är en ansökan om balkonger aktuell.

Steg 2 : Få offerter. När beslutet om nya balkonger är taget, kontakta oss och få en offert. Här kan du läsa om vår kostnadsuppskattning och få idéer till hur era balkonger kan utformas så att de kan godkännas av kommunen. Vi gör också en uppskattning av hur lång tid arbetet tar.

Steg 3 : Ett slutgiltigt kontrakt blir undertecknat. Härifrån kan du som boende faktiskt luta dig tillbaka och låt oss sköta resten. Allt det praktiska arbetet kring ansökan om balkonger och själva byggnationen är något vi tar hand om.

Observera att det inte finns någon garanti för att kommunen kommer att godkänna projektet, även om vi gör vad vi kan för att den ska följa gällande lagstiftning.

Steg 4 : Ansökan om balkong hos kommunen. Nu börjar arbetet där vi mäter och tecknar upp konstruktionsskisser, så att kommunen kan ge bygglov för projektet. Vi meddelar dig så snart godkännandet är på plats och vi kan komma igång med arbetet. Om det finns behov för att justera konstruktionen innan byggnationen kan bli godkänd, involverar vi naturligtvis er bostadsförening på nytt innan projektet kan köra vidare.

Steg 5 : Ansökan för balkongerna är nu godkänd och de olika konstruktionspartierna produceras. Detta steg är ofta det mest tidskrävande, eftersom produktionsarbetet normalt tar 1-2 månader.

Steg 6 : Balkongen monteras av våra professionella hantverkare och den kan därefter tas i bruk!

Få inspiration till balkongprojektet här

Allmänna regler för ansökan om balkong

Det finns några allmänna regler som din nya balkong ska leva upp till innan den kan godkännas.

Innan du får tillstånd för din ansökan till ditt balkongprojekt, kommer kommunen först att bedöma huruvida byggnaden kan hålla för balkongens extra vikt. Dessutom bedömer kommunen om det kan leda till besvär för grannar eller förbipasserande om du ansöker om balkong till lägenheter på bottenplan. Det finns också regler för hur mycket din nya balkong får skjuta ut från fasaden om den skuggar för boende under dig.

Övriga allmänna regler för nya balkonger är att räcken/skydd på din framtida balkong måste vara minst 1 meter höga och utformade så att barn inte kan komma i kläm. Dessutom måste det vara minst 2,5 meter från balkongen till närmast angränsande granne.

Är du i tvivel om du kan få en balkong där du vill ha den? Kontakta oss och skicka oss gärna ritningar och mått som illustrerar din idé om den nya balkonge, så gör vi vår bästa bedömning. Vi kommer också gärna hem till dig ger våra förslag på hur du kan infria dina balkongdrömmar.

Din bostad påverkar din balkongansökan

Lokala detaljplaner för området kan påverka möjligheten till att få en balkkong monterad. Det är kommunen som måste godkänna din ansökan för balkongen, och varje kommun har sina riktlinjer för godkännande av nya balkonger. Vissa kommuner har till exempel tillgänglighetskrav som innebär att inte får finnas nivåskillnader mellan balkongen och golvet inuti lägenheten.

I Odense kommun kan du som utgångspunkt inte få din ansökan godkänd om den vetter ut mot gatan. Din ansökan om balkong i Århus kommun måste leva upp till nya regler, som fastslår att balkongen får vara maximalt 1,3 meter djup. Köpenhamns kommun har också uppdaterat sina riktlinjer för balkonger och infört vägledande standardstorlekar, som din ansökning måste leva upp till.

På Altan.dk känner vi till kommunernas regler, och vi ansvarar gladeligen för att göra jobbet med att ansöka om bygglov å dina vägnar. Vill du veta mer om reglerna för att ansöka om balkong, ring eller skriv till oss, eller hitta mer information bland våra tidigare nyheter.

INSPIRATION

För nya vyer, högt i tak, utomhusliv, små pauser, blåa timmar och gröna fingrar

Träffa våra experter

Om du har frågor om hur vi hanterar ett balkongprojekt, kontakta gärna någon av våra experter eller skicka ett mail till oss

Asbjørn Jensen

Altan konsulent (øst)

Jesper Fogh Christensen

Produktion- og projekterings direktør

Nicklas René Olsen

Projekteringsansvarlig

Relaterede artikler

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.