Hissar ökar bostadsrättsföreningars värde

Försäljning av vindsutrymmen kan vara ett sätt att finansiera ett lyft av äldre fastigheter, öka lägenheternas framtida värde och göra vardagen enklare för de boende med nivåfri tillgång till sina hem.

Bostadsföreningen A / B Hörsholmsgade 22 A-K på Nörrebro har utnyttjat den höga aktiviteten på Köpenhamns bostadsmarknad och det växande intresset för att omvandla vindsutrymmen till våningar för att generera kapital för att modernisera föreningens fastighet. Byggnaden, som byggdes 1901-02, står inför att förses med nya energieffektiva fönster, ett nytt tak, renoverad fasad och installerade hissar på baktrapporna.

“Det är en win-win-situation för oss. De tomma kvadratmeterna under taket används till något förnuftigt, byggnaden moderniseras och det blir bekvämare för oss att bo här “, säger Jacob Färtz, ordförande för bostadsföreningen.

Lägenheter med hiss är mer attraktiva

Jacob Färtz förklarar att föreningen har valt att investera medlen i hissar för att göra bostäderna mer attraktiva när de ska säljas. Äldre våningar med hiss växer inte på träd i Köpenhamn.

“Vi vill vara intressanta för en bredare marknad – och därmed också för Köpenhamns många barnfamiljer och äldre, som är glada för en hiss i vardagen. Det är ett stort plus för oss att vi vet att vi är en attraktiv förening för en samlad köpemarknad, förklarar Jacob Færz.

Tidigare beräkningar från Realkreditrådet från 2013 (idag Finans Danmark) indikerar att bostadsföreningens förväntningar förmodligen kan slås fast. Realkreditbankens beräkningar visade att lägenheter med tillgång till hiss var 170 000 kr dyrare än liknande lägenheter utan hiss.

Udvendig elevator i ældre ejendomme

Oanvända vindsutrymmen finansierar hissar

A / B Hörsholmsgade 22 har använt medlen till att göra komfortförbättringen genom att sälja fastighetens vindsutrymmen till en investerare som vill bygga om dem till 17 takvåningar i två planer. Ombyggnaden innebär också att hela fastigheten energioptimeras med ett nytt tak som är isolerat enligt dagens föreskrifter.

“De 17 nya takvåningarna delfinansierar de nya hissarna och energioptimeringen. Den andra hälften betalar föreningen själv. Det är förstås en dyr bekvämlighetslösning, men vi vet att den totala kostnaden kan tjäna in sig, säger Lasse Ingeman, direktör för Ingeman Fischer och rådgivande byggherre för bostadsföreningen.

Köpenhamns bostadshus uppgraderas med fri tillgång

Lasse Ingeman säger att Ingeman Fischer upplever en ökande uppmärksamhet riktade mot att installera hissar i Köpenhamns äldre daterade bostadshus. Samma bild känner byggföretaget Altan.dk igen, som installerar hissar i befintliga byggnader.

“Människor börjar inse att det faktiskt är möjligt att etablera hissar på baktrappen, i entrén eller på sidan av byggnaden – även om byggnaden kan ha mer än 100 år på nacken och skeva konstruktioner. Med en hiss kan vi utnyttja den befintliga byggnadskonstruktionen och anpassa det till dagens behov och föreskrifter, säger  Kurt Andersen, projektledare på Altan.dk, som ska hantera installationen av hissarna i A / B Hörsholmsgade 22.

Det totala paketet bestämde hissvalet

Renoveringen av fastigheten hanteras av en huvudsaklig byggnadsentreprenad, men arbetet med att installera hissar på de elva baktrapporna står Altan.dk för.

“Det var viktigt för oss att ha en hissleverantör som kan hantera allt som byggnadsarbetet innebär, där utrymme ska skapas för hissen för att få frn i drift och etablera brandskydd som ersättning för den flyktväg som rivs. Det var avgörande för oss att hitta en partner som har stor erfarenhet av att arbeta i äldre byggnader, och är van att hantera de oförutsägbara problemen som kan uppstå under vägen “, förklarar Lasse Ingeman.

En hiss ökar alltid värdet på en fastighet och lägenheterna i den. Men det gör balkonger också! Läs om våra balkonglösningar här

Träffa våra experter

Vill du ha ett informellt snack om möjligheten till en hiss? Vi kommer gärna ut till dig och inspekterar din fastighet, men ofta kan den inledande kontakten enkelt hanteras via telefon

Johan Nilsson

Avdelningschef Sverige

Pär Vilen

Projektledare

Relaterede artikler

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.