Finansiering av hissar i fastigheter

Vilka regler gäller egentligen när det gäller den ekonomiska aspekten att installera hissar i fastigheter? Finns det till exempel en typ av hissbidragssystem? Läs vidare nedan och få svar, och tre förslag på hur ni delar på uträkningen i fastigheten.

Fler och fler människor som bor i städer önskar att få en hiss installerad i sitt bostadshus. Och med god anledning: En hiss gör vardagen väldigt lättare för både äldre och småbarnsfamiljer – och höjer också värdet på fastigheten.

Bidragsförordning för hiss

Vilka regler gäller egentligen när det gäller den ekonomiska aspekten att installera hissar i fastigheter? Finns det till exempel en typ av hissbidragssystem? Läs vidare nedan och få svar, och tre förslag på hur ni delar på uträkningen i fastigheten.

I regel finns inget hissbidragssystem för att etablera hissar. För bostadsföreningar är det dock möjligt att finansiera hissen genom ett helt vanligt gemensamt kreditföreningslång som blir upptaget i fastigheten. Er fastighetsadministratör kan hjälpa till med att inhämta offerter och hitta rätt finansieringsmodell för er bostadsförening.

Finansiering av hiss

Det finns många olika sätt att finansiera ett hissprojekt. Altan.dk har gjort en förenklad översikt som kan användas som utgångspunkt i dialogen med fastighetsadministratören:

Som en kooperativ har ni två generella alternativ för att ta ut ett lån för ert hissprojekt

  • Hypotekslån på fastigheten
  • Individuellt lån i hypotekslån på varje andel

Den mest använda lånemodellen för kooperativ bostad är hypotekslånet, eftersom ett samlat lån tas här. Hissprojektet är således inte avhängigt av den enskilda andelsägarens ekonomi. Med ett hypotekslån får ni ett kontantlån med en fast ersättning och ränta under ditt låns löptid. Ett hypotekslån gör det möjligt att låna upp till 80% av det värde som din egendom har värderats till av kreditföreningen.

Självklart väljer ni själva om ni vill låna hela beloppet för hissetableringen, eller om ni bara vill låna till exempel hälften av beloppet och betala den andra hälften med pengar från föreningens besparingar (om det finns). Det finns också andra låneoptioner, såsom justerbara räntelån och avdragsfria lån, men Alevator.dk rekommenderar alltid ett fast räntebärande lån med avdrag.

Udvendig elevator i ældre ejendomme

Ska boende på 4: e våningen och de på bottenplan betala samma belopp?

Som förening har ni vanligtvis tre sätt att beräkna månadsavgiften på:

Fördelingsuträkning

Storleken på lägenheterna bestämmer den månatliga avgiften i denna modell. Denna modell är den mest populära bland föreningar i Danmark.

Solidaritetsmodellen

Alla lägenheter betalar samma avgift – oavsett storlek. Denna modell kräver att alla boende är överens om avvikelsen från fördelningsuträkningen.

Den finska modellen

Placeringen av lägenheterna bestämmer i denna modell. Det finns således en differentierad betalning, där lägenheterna i bottenplan betalar mindre än lägenheterna på 1: a våningen, som i sin tur har lägre avgift än lägenheterna på andra våningen och så vidare. Denna modell, som den föregående, kommer också att kräva att alla invånare är överens om att bortse från fördelningsuträkningen. Samtidigt tar denna modell hänsyn till det höjda värdet som en hiss genererar för de övre våningsplanen.

Den senare modellen, som namnet antyder, är ytterst populär i Finland, där man är mycket längre fram än i Danmark med upprättandet av hissar i äldre flervåningsfastigheter. I Finland har cirka 85% av bostadshusen nu en hiss jämfört med Danmark, där endast 7% av bostadshus har upprättats med hiss.

Hur fungerar hela hissprocessen från tanke till färdig hiss i huset? Det kan du läsa om här

Träffa våra experter

Vill du ha ett informellt snack om möjligheten till en hiss? Vi kommer gärna ut till dig och inspekterar din fastighet, men ofta kan den inledande kontakten enkelt hanteras via telefon

Søren Faebo Larsen

Hisskonsult

Kurt Andersen

Afdelingsleder elevator

Relaterede artikler

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.