Nu är det lättare att få balkong på bottenplan

Riktlinjerna för att bygga balkonger på bottenplan har förändrats, så att det nu också är möjligt att få tillstånd för lägenheter längst ner i fastigheter. Vi ger dig här en inblick i vad de nya riktlinjerna verkligen betyder – och vad de kommer att ha för betydelse för dig.

I drygt ett och ett halvt år har det varit praktiskt taget omöjligt för lägenheter på bottenplan att få tillstånd till en så kallad bottenbalkong. I februari 2016 justerade Köpenhamns kommun reglerna som klargjorde att minst 40 procent av det totala gårdsarealet skulle vara fritt. Detta med hänsyn till att skapa mer utrymme för grönområden med ljus, luft och utrymme för utomhusbruk. Men förändringen gick i stor utsträckning ut över invånarna på bottenplan, eftersom kraven på större öppna utrymmen i gården resulterade i att dra in på mycket av friarealet på bottenvåningen.

Nya riktlinjer för bottenvåningsbalkonger och trapputgångar

Efter mycket kritik från flera fronter har Teknik- och miljöutskottet i Köpenhamns kommun återigen ändrat riktlinjerna så att det i framtiden är möjligt att få tillstånd för balkong på en fastighets nedre våningar – även på fastigheter där friarealet är mindre än vad kommunplanen och lokalplanen annars föreskriver. De senaste anpassningarna skapar också möjligheten att etablera trappor från bottenplan och ner till gården. På altan.dk har vi redan ett stort intresse från boende på bottenplanslägenheter som vill ha en eller annan tillbyggnation.

Balkonger på bottenvåningen är täckta av samma riktlinjer som överliggande balkonger – men i vissa fall kan det vara nödvändigt att göra bottenvåningsbalkongerna lite mindre av skäl som cykelparkeribg, staket, med mera, på gården. De senaste ändringarna innebär också att kraven på balkongernas storlek i små lägenheter kan lösas upp, så att det blir lättare att etablera en användbar balkong i de mindre bostäderna.

Vid bedömningar i samband med tillstånd för bostadsutrymmen läggs betoning på följande:

  • Bestämmelser omkring friarealer i en eventuell lokalplan
  • Om tillfredsställande tillgångs- och tillträdesvillkor kan säkerställas för fastighetsanvändarna, inklusive personer med funktionshinder och räddningstjänst
  • Att det rör sig om en befintlig egendom, som ligger i ett äldre, tätt och fullutbyggt område, där bostäder inte från start är planerade med balkonger eller terrasser
  • Storleken på lägenhet i förhållande till storleken på friareal – en uppdelad gård kan bidra till att balkongerna på bottenvåningen minskas i storlek i förhållande till de andra balkongerna.
  • Huruvida balkonger etableras på fastigheten i övrigt

Tidigare avslag på balkong till bottenvåningslägenhet? Skicka in ditt ärende för granskning

De justerade riktlinjerna trädde i kraft den 22 maj 2017, och alla aktiva ansökningar som inte är färdiga, kommer enligt Köpenhamns kommun att behandlas enligt de nya justerade riktlinjerna. Om du har nekats under det gångna året, men tror att ditt ärende uppfyller de nya riktlinjerna, kan du således ansöka igen och få ditt fall granskat.

INSPIRATION

För nya vyer, högt i tak, utomhusliv, små pauser, blåa timmar och gröna fingrar

Träffa våra experter

Vill du ha ett informellt snack om möjligheten till en balkong? Vi kommer gärna ut till dig och inspekterar din fastighet, men ofta kan den inledande kontakten enkelt hanteras via telefon

Morten Rasmussen

Altan konsulent (vest)

Thomas Dalkær

Altan konsulent (øst)

Per Lunding Sørensen

Altan konsulent (øst)

Relaterede artikler

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.