CSR

Altans CSR-arbete bygger på värdegrunden om glädjen och plikten till att hjälpa andra. Därför har Altan också valt att vårt aktiva och fysiska deltagande är en förutsättning för att involvera oss.

Altans solidaritet och kärlek till utvecklingsprojekt härrör från en grundläggande inställning från grundaren Peter Knudsen.

“Om du har möjlighet att hjälpa, är du skyldig att göra det.”

Denna grundläggande inställning har varit grogrunden för Altans projekt – stora som små, danska såväl som utländska.

Vår hjälp är riktad utvecklingsarbete på en närvarande och individfokuserad nivå. Vi strävar efter att kvalificera och utveckla individer på akademisk eller praktisk nivå, där de ekonomiska och personliga vinsterna leder till en förbättrad livskvalitet och förmåga att ge tillbaka och hjälpa andra.

Vi vill också själva ha skit under naglarna

Altan investerar både ekonomi, professionalism och tid när det gäller företagets CSR-projekt som gäller såväl lokala initiativ som utvecklingsprojekt i Afrika och Centralamerika. Med andra ord befattar vi oss bara med projekt som involverar oss som människor, och inte enbart som ekonomiska bidragsgivare.

Vår kärnstrategi är att engagera medarbetare och samarbetspartners i förverkligandet av olika sociala initiativ genom ett brett och aktivt deltagande i genomförandet av konkreta projekt. Altan involverar sig endast i CSR-projekt där våra egna medarbetare kan spela en aktiv och närvarande roll i projektet.

På så sätt återspeglas Altans verksamhetskultur och interna värderingar i reella fysiska och konkreta resultat. Läs mer om oss här.

Vi har en plikt att hjälpa

Det har gått över 20 år sedan Altan med Peter Knudsen i spetsen lanserade sitt första CSR-projekt. Det handlade om vattenbrunnar i Indien och det totala omsättningen slutade på 22 000 kronor. Mer än ett decennium senare har familjeföretagets årliga CSR-budget nått miljonklassen.

“Vi har möjligheten att hjälpa till, så vi har också plikten. Det är min filosofi. Altan har arbetat med välgörenhetsprojekt sedan jag grundade företaget, men det är bara nyligen som vi har börjat berätta om det”, förklarar Peter Knudsen, som idag har bytt Altans chefsstol ut mot en nyupprättad position som CSR-ambassadör.

CSR (Corporate Social Responsibility) har länge varit ett hett ämne i affärsvärlden. CSR- och miljöinitiativ är vanliga i många stora företag, men enligt Peter Knudsen behöver CSR inte så många förskönande begrepp.

 Projekten skänker glädje och energi i vardagen – både för mig och medarbetarna. Det finns många platser i världen där få medel kan hjälpa många människor. Det är svårt att sätta siffror på vad CSR ger tillbaka, men det är inte så viktigt heller. Vi är glada över det, och kunderna kan se att vi ger några av deras pengar till andra som behöver dem mer” förklarar Peter Knudsen.

"Om du har möjlighet att hjälpa, har du en skyldighet att göra det."

- Peter Knudsen, grundare av Altan

Läs om ett urval av våra CSR-initiativ

Altan har genom åren varit involverat i en mängd olika CSR-projekt. Från lokal avfallshantering och stöd av lokala sportlag, till stora internationella projekt som hälsokliniker och barnhem i Kongo-Kinshasa och Tanzania. Nedan kan du läsa mer om några utvalda projekt.

Vill du veta mer om vårt CSR-arbete?

Solceller, IT-utrustning eller undervisningsmaterial. Många danska företag har produkter, knowhow och vilja till att hjälpa andra.

Vi letar efter partners som vill vara med och göra skillnad för unga hoppfulla entreprenörer i Nicaragua, och som ett litet eller medelstort dansk företag har du en unik möjlighet att vara med.

Ni kan ge era medarbetare en upplevelse för livet genom att involvera dem i projektet och samtidigt bli en del av ett aktivt och engagerat CSR-nätverk med danska företag.

Vänligen kontakta oss för ett förbehållslöst samtal, om ni är intresserade av att bidra till projektet.

Peter Knudsen

CSR ambassadør

Glenn Mott

CSR manager / projektleder

Huvudkontor

Kungsgatan 1B, 35230 Växjö

Avdelningar

Växjö

Malmö

Göteborg

Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter om balkonger, hissar och livet i staden

Följ oss:

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.