Hiss i huvudtrappan

I rymliga entrétrapphus, som är vanliga i äldre fastigheter med foajé, finns det ofta tillräckligt mycket utrymme mellan trapporna för en hiss.

Hiss i huvudtrappan

Trapphuset måste som regel vara tre meter brett för att denna hisslösning ska vara ett alternativ. Oftast är det nödvändigt att göra trapporna något smalare för att hissen ska få plats. Där det är möjligt markutjämnar vi för att skapa nivåfri tillgång från gatuplan till hissen.

Ett hissprojekt i huvudtrapphuset innebär:

  • Hiss och glasschakt byggs in i det befintliga trapphuset.
  • Om utrymmet mellan trapporna inte är tillräckligt brett görs den befintliga trappan smalare.
  • Hissen går att nå från alla våningar i byggnaden, från källare till vind.
  • Trappor och räcken återställs och målas.

Är det möjligt i min fastighet?

Vi kommer gärna ut och inspekterar er huvudtrappa för att se om det är möjligt att installera en hiss, och vad det kostar. Ring 70 70 20 18 eller kontakta oss här.

De fem stegen till ny hiss

När du ingår ett avtal med Altan för leverans av en hiss, finns det fem steg i processen.

01. Rådgivning och offert

02. Hissprojektering

03. Hissproduktion

04. Hissinstallation

05. Leverans och service

Läs om våra andra hisslösningar

Utanpåliggande hiss

Ibland är en hiss utanpå fastigheten den bästa lösningen. Trapphus och lägenheter går sedan att nå antingen direkt från hisstornet eller genom en gångbro, balkong eller loftgång.

Hiss i huvudtrappan

I rymliga entrétrapphus, som är vanliga i äldre fastigheter med foajé, finns det ofta tillräckligt mycket utrymme mellan trapporna för en hiss.

Hiss i kökstrappan

I gårdstrapphuset finns det gott om plats att installera en hiss med schakt. Hissen går att nå från alla våningar och det blir ingen nivåskillnad mellan gården och hissen. Tillgängligt och bekvämt.

Vill du veta mer om möjligheterna till en hiss i huvudtrapphuset?

Hör av er om ni har frågor eller om ni har talat om möjligheten till en hiss i din bostadsrättsförening.

Dagge Kuronovski

Distriktsansvarig Säljare Syd

Melinda Wahlqvist

Distriksansvarig Säljare Väst

Johan Nilsson

Avdelningschef Sverige

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.