Hisscoach

Anders är en av två hisscoachar på Altan. Han har arbetat med hissar i många år, de senaste som hisscoach och mentor för de omkring åtta montörer som är anställda på Altan. Anders har arbetat hos Altan sedan 2017.

Vilken är din roll på Altan?

“Som hisscoach är mina arbetsuppgifter många. I princip ansvarar jag för att säkra att kvaliteten är densamma på alla våra projekt – det vill säga att vi utnyttjar vår omfattande erfarenhet och kunskapsdelning på över hela verksamheten. Jag vägleder nya installatörer, granskar och reviderar våra rutiner, deltar som rådgivare på stora projekt och finns tillgänglig varje gång en kollega eller kund har frågor om en specifik sak. Det är min roll att se till att arbetet är välstrukturerat och att alla vet vad de ska göra. Men det kan alltid uppstå oväntade situationer när man arbetar med äldre flervåningshus. Det handlar om mycket mer än att installera en hiss. Vi ska värna om gården och lekande barn. Vi måste meddela alla boende i tid, se till att den fina beläggningen i gården inte förstörs och reparera hål i en 100 år gammal fasad utan att det syns. Bara för att nämna några saker. “

Hos Altan arbetar installatörerna i självständiga team. Varför det?

“Det stämmer. Våra team består av två installatörer var, som tillsammans täcker alla kompetenser på ett hissprojekt. På grund av vår intensiva inlärningsperiod när vi nyanställer, kan alla planera, genomföra inköp och möten med boende och utföra det nödvändiga arbetet. Det har gett oss och våra kunder många fördelar. När du delegerar ansvaret kan laget genomföra uppgiften mycket mer effektivt, och det skapar motivation och glädje i vardagen. Vi vet också att våra kunder uppskattar den nära relation de bygger till våra installatörer. De möter samma person varje dag, och det har visat sig vara till stor fördel. ” Läs mycket mer om hur vi tänker hissar här

Vad får ni ut av denna satsning?

“Det är viktigt för oss och våra kunder att våra självständiga team kan planera och genomföra ett hissprojekt på egen hand. Jag ger stöd och guidar vid behov, men vår inlärningsperiod säkerställer att installatörerna kan arbeta självständigt.”

Vad kan en bra montör?

“En Altanmontör har en solid, hantverksbaserad utgångspunkt. Och så har han eller hon rätt inställning i förhållande till vad vi gemensamt lovat kunden. Det betyder allt för oss att det uppstår ett tillförlitligt och vänligt förhållande mellan oss och de boende. De måste leva med oss ​​i två till tre månader, och vice versa.”

Vad kan Altan göra bättre?

“Det går alltid att att optimera detaljer. Enklare arbetsflöden som ger en bättre slutprodukt. Vi har en vinnarkultur där vi älskar att upptäcka och testa det nya, så att vi alltid ligger steget före. Det finns däremot en sak som jag skulle vilja framhäva som den största utmaningen. Med hjälp av vår projektplaneringsavdelning har vi lyckats leverera snabbare eftersom att vi kan förbereda detaljerade dokumentationsunderlag till myndigheterna. Man måste emellertid förstå att vi i processen är djupt beroende av kommunens tillstånd. Myndigheterna ställer allt högre krav , och det är precis där vi vill bli ännu mer professionella. Allt ligger dock inte i våra händer, men vi gör vad vi kan för att hjälpa våra kunder att få sina hissar så snabbt som möjligt.

Läs mer om hissprocessen

Själva installationen är ett av de fem processsteg som ett vanligt hissprojekt genomgår – de fyra andra är offertfasen, projekteringsfasen, produktion av hissen och leverans.

01. Rådgivning och offert

02. Hissprojektering

03. Hissproduktion

04. Hissinstallation

05. Leverans och service

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.