Vad är din roll hos Altan.dk?

”Som en hisscoach är mina arbetsuppgifter många. I princip ansvarar jag för att säkra att kvaliteten är densamma på alla våra projekt – det vill säga att vi utnyttjar vår omfattande erfarenhet och kunskapsdelning på tvärs över hela verksamheten. Jag vägleder nya installatörer, granskar och reviderar våra rutiner, deltar som rådgivare på stora projekt och finns tillgänglig varje gång en kollega eller kund har frågor om en specifik sak. Det är min roll att se till att arbetet är välstukturerat och att alla vet vad de ska göra. Men det kan alltid uppstå oväntade situationer när man arbetar med äldre flervåningshus. Det handlar om mycket mer än att installera en hiss. Vi ska värna om gården och lekande barn. Vi måste meddela alla boende i tid, se till att den fina beläggningen i gården inte förstörs och reparera hål i en 100 år gammal fasad utan att det syns. Bara för att nämna några saker. ”

Hos Altan.dk arbetar installatörerna i självständiga lag. Varför det?

”Det stämmer. Våra team består av 2 installatörer var, som tillsammans täcker alla kompetenser på ett hissprojekt. På grund av vår intensiva upplärning när vi anställer nya, kan alla planera, genomföra inköp och möten med boende och utföra det nödvändiga arbetet. Det har gett oss och våra kunder många fördelar. När du delegerar ansvaret kan laget genomföra uppgiften mycket mer effektivt, och det skapar motivation och glädje i vardagen. Vi vet också att våra kunder uppskattar den nära relation de bygger till våra installatörer. De möter samma person varje dag, och det har visat sig vara till stor fördel. ”

Vad får ni ut av denna satsning?

”Det är viktigt för oss och våra kunder att våra självständiga teams kan planera och genomföra ett hissprojekt på egen hand. Jag stöder och guidar vid behov, men vår upplärning säkerställer att installatörerna kan arbeta självständigt.

Vad kan en bra montör?

”En Altan.dk-montör har en solid, hantverksbaserad utgångspunkt. Och så har han rätt inställning i förhållande till vad vi gemensamt lovat kunden. Det betyder allt för oss att det uppstår ett tillförlitligt och vänligt förhållande mellan oss och de boende. De måste leva med oss ​​i 2-3 månader, och vi måste leva med dem. ”

Vad kan Altan.dk göra bättre?

”Det finns alltid mer arbete att göra för att optimera detaljerna. Enklare arbetsflöden som ger en bättre slutprodukt. Vi har en vinnarkultur där vi älskar att upptäcka och testa det nya, så att vi alltid ligger steget före. Det finns däremot en sak som jag skulle vilja framhäva som den största utmaningen. Med hjälp av vår projektplaneringsavdelning har vi lyckats leverera snabbare eftersom att vi kan förbereda detaljerade dokumentationsunderlag till myndigheterna. Man måste emellertid förstå att vi i processen är djupt beroende av kommunens tillstånd. Myndigheterna ställer allt högre krav , och det är precis det vi arbetar för att professionalisera ytterligare. Allt ligger dock inte i våra händer, men vi gör vad vi kan för att hjälpa våra kunder att få sina hissar så snabbt som möjligt.

Läs mer om hissprocessen

Själva installationen är en av de fem processsteg som ett vanligt hissprojekt genomgår - de fyra andra är den faktiska offertfasen, projekteringsfasen, produktion av hissen och leverering.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss