Hisservice

När vi installerar en hiss, erbjuder vi också ett löpande serviceavtal. Avtalet omfattar bland annat lagstadgade säkerhetsinspektioner, drift av larmtelefon samt smörjning och justering av hissen.

Låt Altan serva din hiss – det är vi som kan det

Ett serviceavtal garanterar att er nya hiss är i trygga händer och underhålls enligt alla lagmässiga krav. Ni drar också nytta av att vi känner till produkten ut i fingerspetsarna, och att det oftast är samma medarbetare som installerat hissen, som genomför servicen.

Samtidigt har du från början en fullständig översikt över de årliga driftskostnaderna. Den enda fasta kostnaden hissen kommer tillföra är en ökning av strömförbrukningen i uppgången på cirka 1000-1500 kronor per år. Drömmer du och huset om en hiss? Kontakta oss här

Ett serviceavtal omfattar:

 • Fyra årliga serviceinspektioner
  Vi genomför lagstadgad inspektion av hissen. Samtidigt utför vi omfattande smörjning och justering.
 • Drift av telefonförbindelse
  Installations-, abonnemangs- och förbrukningsavgift på telefonförbindelse till larmtelefon.
 • 24-timmars alarmtjänst
  Tillgång till 24-timmars nödcentral, så att du alltid kan få hjälp om det skulle uppstå problem med hissen.
 • Årlig schaktrengöring
  Vi putsar allt glas och rengör schaktets inre.

HISSERVICE

Vill du veta mer om vårt serviceavtal?

Om vi ​​har levererat er hiss är det en god idé att låta oss stå för servicen. Men vi kan också serva andra hissar än våra egna. Kontakta oss om du vill ha ett offert.

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.