Alla kan få en hiss, men det ska vara givande.

Överlag vågar vi säga att det är möjligt att installera hissar i alla fastigheter – åtminstone rent tekniskt..

Det händer dock emellanåt att vi avråder kunder från att installera en hiss om den inte kan monteras snyggt och anpassat till fastigheten, om projektet visar sig vara ovanligt komplicerat eller om projektet inte bär med sig några uppenbara fördelar.

Det faktiska installationssarbetet – mer än att bara sätta in hissen

De flesta projekt utgår från att installera hissen på ett av tre följande placeringar

  • I befintlig baktrappa
  • I befintlig huvudtrappa
  • Utanpå fasaden

Gemensamt för de tre lösningarna är att vissa förberedande åtgärder måste vidtas innan en hiss kan installeras.

Vid installation av hiss vid baktrappa ska det typiskt sett avlägsnas en redan existerande trappa, repareras vilplan, mörkläggas fönster, etableras nya åtkomstvägar i t.ex. vind och källare samt markutjämnas på gatuplan.

Detsamma gäller i huvudtrappor, som ofta ska byggas om med smalare trappgångar, nya räcken, eventuellt sprinklersystem, nya branddörrar, etc.

Hissen får inte skada arkitekturen

Oavsett om hissen ska placeras utanpå eller inuti huset, måste det anläggas ett fundament i byggrunden, och i vissa tillfällen kräver detta också en omläggning av rörsystem och installationer, precis som att det i toppen av hissen behöver etableras ett tak eller en topp – vanligtvis i material som matchar med resten av huset eller ett yttre hisstorn i metall, zink, takfilt eller liknande.

När alla förberedande byggnadsarbeten har slutförts levereras själva hissen och våra montörer går igång med den mer tekniska delen av installationen.

Till slut utförs slutgiltiga justeringar, övergångar mellan nytt och befintligt, och den sista finishen läggs inför leverans av en åkfärdig hiss.

Vill du veta mer?

Läs mer om de 4 andra stegen på vägen till en hiss i din uppgång

Träffa våra experter

Vill du veta mer om hur vi installerar hissen, eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här

Casper Walther Jensen

Produktionschef (elevator)

+45 60 11 17 50
cw@altan.dk

Aleksander Hansen

A-coach elevator

+45 60 11 17 44
ah@altan.dk

Anders Andersen

A-coach elevator

+45 22 28 30 90
aan@altan.dk

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss