Alla fastigheter kan få hiss, men det ska vara värt det.

Överlag vågar vi säga att det är möjligt att installera hissar i alla fastigheter – åtminstone rent tekniskt.

Det händer dock emellanåt att vi avråder kunder från att installera en hiss om den inte kan monteras på ett snyggt och väl anpassat sätt till fastigheten, om projektet visar sig vara ovanligt komplicerat eller om projektet inte innebär uppenbara fördelar.

Det faktiska installationssarbetet – mer än att bara sätta in hissen

De flesta projekt utgår från att installera hissen på en av tre placeringar:

  • I befintligt gårdstrapphus
  • I befintligt huvudtrapphus
  • Utanpå fasaden

Gemensamt för de tre lösningarna är att vissa förberedande åtgärder måste vidtas innan en hiss kan installeras.

Vid installation av hiss vid gårds- eller kökstrappa ska en redan existerande trappa avlägsnas, viloplan repareras, fönster mörkläggas, nya åtkomstvägar för exempelvis vind och källare etableras samt markutjämning göras på gatuplan.

Detsamma gäller i huvudtrapphus, som ofta ska byggas om med smalare trappgångar, nya räcken, eventuellt sprinklersystem, nya branddörrar, etc. Vill du veta mer om hur hissen kan placeras? Ring eller skriv till oss här

Hissen får inte skada arkitekturen

Oavsett om hissen ska placeras utanpå eller inuti huset, måste det anläggas ett fundament i byggrunden. I vissa fall kräver detta en omläggning av rörsystem och installationer, och i toppen av en hiss behöver ett tak läggas, vanligtvis i ett material som matchar med resten av huset. Ett yttre hisstorn görs i metall, zink eller liknande.

När alla förberedande byggnadsarbeten har slutförts levereras själva hissen och våra montörer påbörjar den mer tekniska delen av installationen.

Till slut utförs slutgiltiga justeringar, övergångar mellan nytt och befintligt, och den sista finishen läggs inför leverans av en åkfärdig hiss.

Vill du veta mer?

Läs mer om de fyra andra stegen på vägen till en hiss i din uppgång.

Träffa våra experter

Vill du veta mer om hur vi installerar hissen, eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här.

Casper Walther Jensen

Produktionschef (elevator)

+45 60 11 17 50
cw@altan.dk

Aleksander Hansen

A-coach elevator

+45 60 11 17 44
ah@altan.dk

Anders Andersen

A-coach elevator

+45 22 28 30 90
aan@altan.dk

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss