Byggnadstillstånd för hiss

Hissprojekt i befintliga fastigheter innefattar alltid stor hänsyn till att upprätthålla och säkra brand- och flyktvägar. Om en flyktväg avvecklas måste man etablera en ersättare eller på annat sätt genomföra åtgärder som säkrar den nödvändiga säkerheten i fastigheten. Utöver detta måste det skapas tekniska ritningar och statiska beräkningar utföras, och ett byggtillstånd ansökas om som med alla andra byggnadsprojekt i Danmark.

Gamla flervåningsfastigheter är lika med gamla teckningar. De är ofta förknippade med stor osäkerhet när det gäller att etablera en hiss. Här är det viktigt att alla detaljer registreras korrekt om ansökan om hissbyggnadstillstånd inte ska stöta på komplikationer och onödig väntetid.

Altan.dks samarbetspartner, LE34, gör därför alltid en detaljerad digital undersökning av fastigheten, där vi får kartlagt fasadens geometri till gagn för det fortsatta ritningsarbetet och som en förutsättning för installation av hissen.

Vill du ha en inspektion av din egendom för att undersöka möjligheten till en hiss? Vi kan ge dig mycket mer information om krav och regler som du kanske har frågor om. Kontakta oss idag och få vår bedömning av möjligheten att få byggnadstillstånd i din egendom. Vi genomför cirka 30 hissprojekt årligen och vår erfarenhet och innovation på marknaden har gett oss en nära och god dialog med kommunen.

Vi ansvarar för projekteringen

Projekteringsavdelningen på Altan.dk utarbetar ritmaterial och statiska beräkningar som är de beräkningar som ska säkra att hisskonstruktionen är korrekt och uppfyller de krav som bygglovet kräver.

På Altan.dk har vi en kontinuerlig dialog med din kommun. Vi avklarar det praktiska och kan alla regler för byggnadstillstånd för hissar. Naturligtvis är vi väl medvetna om att ni vill ha hissen installerad så snart som möjligt. Ni kan därför med trygghet överlåta ansvaret för tillstånden till oss, och veta att vi arbetar så snabbt och effektivt som möjligt i er kommun

Dialog med kommunen om bygglov för hissen

Även om vi oftast har ett oklanderligt samarbete med myndigheterna, kan det ibland behövas en närmare dialog med den aktuella kommunen.

Kommunen har ett naturligt och uppenbart intresse för arkitekturen och estetiken på äldre byggnader inte påverkas negativt. Det gäller till exempel tillägg som ingår i det offentliga rummet eller när en trappa är optimeras med en hiss.

På Altan.dk är vårt klara mål att tillsammans med dig som klient arbeta mot bästa möjliga hisslösning för fastigheten. På så sätt möter vi alla intressenters önskemål, både när det gäller hissens användning och storlek, samt placering och krav på bygglov.

Vill du veta mer?

Läs mer om de 4 andra stegen på vägen till en hiss i din uppgång

Träffa våra experter

Vill du veta mer om projektering eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här

Nicklas René Olsen

Projekteringsansvarlig

+45 60 11 57 30
no@altan.dk

Andreas Bjerregaard Sørensen

Projekteringsansvarlig

+45 60 11 57 72
as@altan.dk

Daniel Elmeskov Woldemar

Afdelingsleder projektering

+45 28 15 40 36
dw@altan.dk

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss