Tillstånd för hissinstallation

För hissprojekt i befintliga fastigheter tas stor hänsyn till att säkerställa brand- och flyktvägar. Om exempelvis en flyktväg avvecklas måste en likvärdig ersättare kunna garantera den nödvändiga säkerheten i fastigheten. Utöver detta måste det skapas tekniska ritningar och statiska beräkningar.

Gamla flervåningsfastigheter betyder gamla ritningar. Det innebär också att dessa ritningar ofta är förknippade med stor osäkerhet när det gäller underlag för att installera en hiss. Här är det viktigt att alla detaljer registreras korrekt så att ansökan om bygglov inte ska stöta på hinder eller skapa onödig väntetid. Våra ingenjörer ser till att ritningar görs med hänsyn till de föreskrifter och regler som finns.

Vill du ha en inspektion av din fastighet för att undersöka vilka möjligheter som finns att installera hiss? Vi kan ge dig mycket mer information om krav och regler och svara på dina frågor. Kontakta oss idag och få vår bedömning av möjligheten att få bygglov.

Vi ansvarar för projekteringen

Projekteringsavdelningen på Altan utarbetar tekniska ritningar och statiska beräkningar som är de underlag som säkerställer att hisskonstruktionen är korrekt och uppfyller de krav som bygglovet kräver.

På AltanDK har vi en kontinuerlig dialog med din kommun. Vi tar hand om det praktiska och känner till alla regler som handlar om tillstånd för hissar. Naturligtvis är vi väl medvetna om att ni vill ha hissen installerad så snart som möjligt. Ni kan därför med trygghet överlåta ansvaret för tillstånden till oss, och veta att vi arbetar så snabbt och effektivt som möjligt i er kommun.

Dialog med kommunen om bygglov för hissen

Även om vi oftast har ett smidigt samarbete med myndigheter, kan det ibland behövas en närmare dialog med den aktuella kommunen.

Staden och kommunen har ett självklart intresse för att hänsyn ska tas till att arkitektur och estetik på äldre byggnader inte ska påverkas negativt. Det gäller till exempel tillbyggnader och installationer som är en del av det offentliga stadsrummet.

På AltanDK är vårt uttalade mål att tillsammans med dig som kund arbeta för bästa möjliga hisslösning för fastigheten. Vi ser till att möta  alla intressenters önskemål, både när det gäller hur hissen ska användas och se ut, samt placering. Vi ser också till att hissen uppfyller alla krav för att få nödvändiga tillstånd.

Vill du veta mer?

Läs mer om de fyra andra stegen på vägen till en hiss i din trappuppgång

Träffa våra experter

Vill du veta mer om projektering eller har du en specifik fråga till våra experter? Kontakta oss här

Nicklas René Olsen

Projekteringsansvarlig

+45 60 11 57 30
no@altan.dk

Andreas Bjerregaard Sørensen

Projekteringsansvarlig

+45 60 11 57 72
as@altan.dk

Daniel Elmeskov Woldemar

Afdelingsleder projektering

+45 28 15 40 36
dw@altan.dk

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din erfarenhet. Genom att fortsätta godkänner du vår cookie- och sekretesspolicy

Kontakta oss