Historien om AltanDK

AltanDK A/S grundades den 1 oktober 2006 och sysselsätter cirka 150 personer. Vår balkongverksamhet har sitt ursprung i entreprenaden Ringsted Building Contracting (RBE), som grundades av Peter Knudsen den 1 november 1994. AltanDK har således över 25 års erfarenhet som balkongleverantör och installatör. Som Danmarks största balkongföretag har vi varit pionjärer i det senaste årtiondets balkongboom i Danmark.

Danmarks ledande balkong- och hissverksamhet

AltanDK A/S grundades den 1 oktober 2006 och sysselsätter idag 93 montörer och 54 tjänstemän. Vi genomför mer än 100 balkongprojekt årligen i Danmark och etablerar ungefär 3 000 balkonger årligen. Dessutom bygger vi också ungefär 25 hissar per år.

AltanDK har över 25 års erfarenhet som balkongleverantör och installatör. Som Danmarks största balkongföretag har vi varit pionjärer i det senaste årtiondets balkongboom i Danmark. AltanDK har sitt ursprung i entreprenaden Ringsted Building Contracting (RBE), som grundades av Peter Knudsen den 1 november 1994. Företaget startade på Schandorphsvej i Ringsted. Efter två år köpte verksamhetschef Peter Knudsen Äppelgården på Næstvedvej 60 i Sorö, där företaget huserar sedan 1996. I juni 2006 beslutade ägaren av RBE, Peter Knudsen att flytta balkongverksamheten från RBE till ett oberoende balkongföretag (AltanDK). I augusti 2016 tillträdde Casper Knudsen som VD för AltanDK.

Hissar – för den moderna fastigheten

Under 2012 tillkom ett extra ben i verksamheten, nämligen hissar. Först som det självständiga bolaget Alevator.dk, som därefter blivit en integrerad del av varumärket AltanDK.

Danmark är lite av ett “utvecklingsland” när det gäller hissar och vi vill ändra på det. Vi har en vision om att göra äldre flervåningshus mer tillgängliga. Vi vill alla gärna kunna bo kvar i våra hem – också den dag då benen inte längre klarar av många trappor, eller när den ena armen är upptagen med att bära på en ny liten en, och den andra av att kånka på matkassar. Vi vill vara Danmarks ledande hissföretag och skapa det goda livet i staden.

HISSAR FÖR DET GODA LIVET I STADEN

Vi vill skapa bättre tillgänglighet

I Danmark finns det hissar i bara cirka sju procent av befintliga fastigheter. Vi tycker inte att detta är hållbart och vi vill gärna ändra på det. AltanDK erbjuder som utgångspunkt tre hisslösningar; i huvudtrappan, kökstrappan eller utanpå byggnaden.

Kapitaltillskott ökar takten på utvecklingen

2018 valde fem privatpersoner att investera i AltanDK. Ledningsgruppen på AltanDK motiverade försäljningen med att det fanns möjlighet att driva på utvecklingen av hissmarknaden, samt att expandera över sundet till den svenska marknaden: ” Med de nya investerarna får AltanDK en markant kapitalinjektion och ett ännu starkare fundament att bygga vidare på. Det ger oss de bästa förutsättningarna att infria våra ambitioner.” KällaFinans.dk

I spetsen av investeringsgruppen står de före detta Falck-cheferna Allan Sögaard Larsen och Morten Reignald Pedersen genom investmentbolaget Liberatio Investments A / S. Även de nya investerarna fokuserar på att utveckla verksamheten: “ Som ett av få danska byggföretag har de (AltanDK, red.) visat hur man kan utveckla och förfina ett koncept och bidra till att få en marknad att mogna på relativt kort tid – och vi tror att potentialen är ännu större. “Källa: Finans.dk

CSR i blodet

“Om man har möjlighet att hjälpa till, är man skyldig att göra det”

Det har gått över 20 år sedan AltanDK med Peter Knudsen i spetsen lanserade sitt första CSR-projekt. Det handlade om vattenbrunnar i Indien och den totala summan slutade på 22 000 kronor. Mer än ett decennium senare har familjeföretagets årliga CSR-budget nått miljonklassen.

“Vi har möjligheten att hjälpa till, så vi har också plikten. Det är min filosofi. AltanDK har arbetat med välgörenhetsprojekt sedan jag grundade företaget, men det är den senaste tiden som vi har börjat berätta mer om vad vi gör, förklarar Peter Knudsen, som idag har bytt ut chefsstolen på AltanDK till en nyinrättad position som CSR-ambassadör.

CSR (Corporate Social Responsibility) har länge varit ett hett ämne i affärsvärlden. CSR- och miljöinitiativ är vanliga på många stora företag, men enligt Peter Knudsen behöver CSR inte beskrivas med så många fina ord, det är handlingarna som räknas.

ALTANDK OCH CSR

Läs mer om AltanDK och CSR-arbete

AltanDK har alltid engagerat sig i sin omvärld – även många år innan CSR blev ett “buzzword” som många (inklusive oss själva) har svårt att definiera helt. För Peter Knudsen och därmed AltanDK har det hela tiden handlat om att hjälpa till eftersom vi kan, och det är först under de senaste åren vi har börjat berätta om det.

Värderingar, mission och vision

AltanDK arbetar med utifrån följande fyra värderingar:

Vi ska uppföra oss ordentligt – vi ska ha roligt – vi ska tjäna pengar – vi ska göra det enkelt

Vår värdegrund genomsyrar hela vår organisation och de är beskrivna i prioritetsordning. Vi är övertygade om att våra fyra värderingar är beroende av varandra och kan således inte stå var för sig. Vi menar till och med att de tillsammans är förutsättningarna för en bra arbetsdag, en bra projektprocess och ett bra förhållande till våra kunder. Vi hoppas därför att du som kund kommer att lägga märka till vår värdegrund när du samarbetar med oss ​​– från första kontakten till den slutgiltiga monteringen av din balkong.

Mission

Vi ökar våra kunders livskvalitet genom att nyinstallera eller byta ut balkonger och hissar – och vi gör det med ett leende.

Vision

Vi vill bidra till att skapa det goda livet i staden

VILL DU VETA MER?

Balkonger, hissar, CSR eller ...?

På AltanDK värderar vi transparens högt, så om du vill veta mer om vårt sätt att arbeta är du välkommen att ringa eller skicka ett mejl till oss

Kontakta oss om att starta en bra balkong- eller hissprocess i din förening

För att kunna ge dig den bästa servicen är det viktigt att du skriver din adress och stad. Ange även ditt telefonnummer.
Om du anger din adress kan vi hjälpa dig snabbare.