Videoer


Så här arbetar vi


Hos Altan.dk tar vi hand om allt i processen, från första besiktning till färdig balkong. Vi hanterar kontakten med kommunen, vi skaffar de rätta tillstånden och våra montörer sköter hela monteringen. Altan.dk monterar årligen över 3 000 balkonger på befintliga flerfamiljshus och vi är med från den tidiga idén tills din färdiga balkong är klar att användas.

Erbjudande

Drömmen om balkong börjar ofta hos en eller flera boende i ett flerbostadshus – och många frågor kommer snabbt upp: Hur gör vi?, ska vi ringa kommunen?, är det över huvud taget möjligt? och vad kostar det?

Altan.dk har hjälpt hundratals föreningar säkert igenom deras balkongprojekt och en sak är säker: det finns aldrig två projekt som är lika. Ändå följer här en liten guide till hur du och din bostadsrättsförening kan få igång balkongresan med Altan.dk.

Vi kommer på besök på er bakgård
Vi träffas normalt på er adress, där ni får besök av en av våra försäljningskonsulenter. Här går vi tillsammans igenom era önskemål angående balkongernas storlek, material, placering med mera. Vi känner till de allra flesta typer av fastigheter och vi känner till din kommuns regler och krav vid

uppsättning av balkonger. Det betyder att det inledande mötet i er fastighet förhållandevis snabbt kan avklara möjligheter och begränsningar och skapa underlag för ett efterföljande anbud.

Anbudet på din balkong gås igenom personligen

Det är nödvändigt att förstå anbudet. Vi tycker det är mycket viktigt att vi talar samma språk. Därför är våra anbud utformade så jordnära som möjligt. Samtidigt är det viktigt för oss att vi kan sitta tillsammans och gå igenom alla aspekter på anbudet, så att du och din bostadsrättsförening känner att ni har så mycket som möjligt på fötterna och är redo att fatta ett beslut.

Vi kan gå igenom anbudet hemma på er adress, eller också kan vi träffas på vårt kafé, om ni vågar er på att göra resan över bron till Köpenhamn. Här bjuder vi gärna på kaffe och lunch och vi kan också ta en tur runt i Köpenhamn och se på några av de balkonger vi har satt upp i staden.

Vi deltar i ert möte i bostadsrättsföreningen

Om det finns behov av att gå igenom balkongprojektet och själva anbudet i föreningen, ställer vi gärna upp på ett möte i bostadsrättsföreningen, eller ett extra årsmöte. Det är nämligen viktigt att alla boende har god förståelse för, och känsla inför, det kommande balkongprojektet.

På ett möte i bostadsrättsföreningen får hela föreningen möjlighet att ställa alla typer av frågor och få svar på frågor av vår balkongkonsulent. Om möjligt går vi igenom projektet på en storskärm, där det också är möjligt att se 3D-fantombilder av de kommande balkongerna på er nuvarande fasad.

Projektering

Inga balkonger utan bygglov. Som kommande balkongägare ska du och din bostadsrättsförening inte själv stå för besväret med projektering och myndighetshantering. Det praktiska åtar vi oss. Det betyder att vi står för utarbetande av de ritningar och statiska beräkningar som utgör grunden för ett slutligt bygglov.

Projektering och myndighetsbehandling genomförs i samspel mellan våra ritare och ingenjörer och externa konsultföretag. Det är kundernas garanti för flexibel ärendehantering och säkerställande av goda lösningar för både våra balkong- och hissprojekt.

Vi mäter upp er fastighet

Äldre flerbostadsfastigheter är lika med gamla ritningar, som ofta är behäftade med stor osäkerhet när balkonger ska byggas. Altan.dk:s samarbetspartner LE34 utför därför alltid en digital uppmätning av fastigheten, där de kommande balkongerna ska monteras. På så sätt kartläggs fasadens geometri inför det vidare ritningsarbetet.

Vi mäter upp er fastighet

Äldre flerbostadsfastigheter är lika med gamla ritningar, som ofta är behäftade med stor osäkerhet när balkonger ska byggas. Altan.dk:s fasta samarbetspartner utför därför alltid en digital uppmätning av fastigheten, där de kommande balkongerna ska monteras. På så sätt kartläggs fasadens geometri inför det vidare ritningsarbetet.

Projekteringsavdelningen hos Altan.dk utarbetar ritningsmaterial och statiska beräkningar (de beräkningar som ska säkerställa att balkongkonstruktionen kan hålla)

Vi har löpande dialog med din kommun, eftersom vi är mycket medvetna om att ni vill ha balkongerna så fort som möjligt.

Vi tar dialogen med din kommun – medan du drömmer om din nya balkong

Även om vi oftast har ett utmärkt samarbete med myndigheterna kan det ibland finnas behov av en närmare dialog med den aktuella kommunen. Kommunerna har ett naturligt och inneboende intresse av att de gamla byggnadernas arkitektur och estetik inte påverkas negativt av balkonger som är en del av det offentliga rummet.

Hos Altan.dk är det vårt klara mål att, tillsammans med er som byggherre, arbeta mot den bästa möjliga balkonglösningen för fastigheten och på så sätt tillmötesgå alla intressenters önskemål – både vad gäller utseende, storlek och placering. Därför har vi en egen arkitekt i huset, som fungerar som förbindelselänk med de kommunala myndigheterna och er som bostadsrättsförening.

Montering

Nu är vi klara att skapa din balkong. Arbetet görs från en arbetsplattform – en mobil lyft som rör sig upp och ned framför fastighetens fasad och säkerställer att våra balkongmontörer har exakt rätt arbetshöjd.
Arbetsplattformen flyttas från uppgång till uppgång och står därför utanför din lägenhet under en kortare period. Du undviker därför de välkända, traditionella byggnadsställningarna, som ofta står och stör din utsikt i många veckor.

Skapande av dörrhål och dörrparti

Först det grova. Vid nyetablering av en balkong måste vi först bryta ner (bröstningen) det murverk som sitter omedelbart under det befintliga fönstret, där din balkong ska monteras. Murverket ska tas bort, som en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett dörrhål till din kommande balkongdörr.

Vi tar bort det befintliga fönstret och ditt nya dörrparti monteras.  Vi bullrar och stör dig litet i den fasen, men vi meddelar alla arbetsuppgifter, så att vi kan minimera störningen och göra arbetsprocessen så optimal som möjligt.

Montering av själva balkongen

Och så det fina. Nu är vi klara att fästa balkongens bärande delar i fastighetens fasad, så att bottenkonstruktionen kan monteras. Därefter fästs och bultas balkongens räcke på botten

Parallellt med monteringen av balkongen utförs en rad arbetsuppgifter, som har till syfte att säkerställa en elegant övergång mellan bostaden och balkongen. Invändiga avslutningar gäller reparation av övergången mellan det gamla golvet i din lägenhet och den nya balkongdörren, samt återskapande av sidorna.

De sista (och nog så viktiga) detaljerna

De sista viktiga detaljerna är ofta de som har störst betydelse för dig som kund och nybliven balkongägare. Montering av handlister överst på räcket, där du kommer att sätta dina händer många gånger, samt montering av trägolv, där du ska gå och stå – är en väsentlig och viktig finish, innan din balkong är färdig att användas.

Välkommen ut under bar himmel

Nu kan du ställa ut bord och stolar och sätta på kaffet. Din balkong är klar att användas och nyttjas av dig och din familj. Om du vill ha inspiration till livet på din balkong, besök vår Facebook-sida ALTAN-LIV, där det finns tips och tricks och goda råd från andra balkongägare. Du kan också titta närmare på tillbehör till din balkong i VÅR MÖBELKATALOG. Här hittar du balkonglådor, vindskydd, bord och stolar med mera, som är handplockade till vårt exklusiva sortiment, som även innehåller möbler med design av Altan.dk.

Altan-liv.dk

Nu kan du ställa ut bord och stolar och sätta på kaffet. Din balkong är klar att användas och nyttjas av dig och din familj. Om du vill köpa möbler eller ha inspiration till livet på din balkong, besök vår webshop altanliv.dk, där det finns tips och tricks och goda råd från andra balkongägare